Uued uudised

Harri Kingo: alasti hirm rahapesu paljastuste ees

Karikatuur, mis näitab täpselt ära toimuva.

“Ülevaade portaalis Delfi toob ära kogu selle ajakirjandusliku klatši, mida Reformierakond on Freeh` kohta levitanud juba algusest peale. Midagi uut seal pole. Küll on jäärapäiselt korratud varasid väiteid (ka valeväiteid) Freeh` vastu, mis ei igaüks eraldi ega ka kogumis õigustust lepingust loobuda ei anna. Need korratud väited ja valed on ammuilma läbi hekseldatud ja varem on näidatud nende naeruväärsust, aga see ei kartellimeediale ega selle üllitise tellijatele ei loe.

Artikkel (ja ka praegune EV ) jätab sellest kaheldavast loetelust taas kord välja Freeh’ga lepingu lõpetamise peamise, sisuliselt aga ainsa kaaluka ning määrava argumendi ja samas seletamatu põhjuse loobuda katsest ja võimalusest teenida le sadu miljoneid dollareid kahjutasu.

Nimelt on artiklis maha vaikitud fakt, et 200+ miljardi musta raha läbi voolamise ajal oli rahandusministriks Reformierakonna üks juhtfiguur Jürgen Ligi. Ning et on õigustatud kahtlus, et Jürgen Ligi oli sellest rahapesust teadlik. Vähsti oli tal otsene ametialane olla sellest teadlik.

Kuna on ütlta selge, et tasuta sellist suurt musta raha vahendamise äri ei aeta, siis on põhjust arvata, et neist summadest, mis takistamatult läbi voolasid, said endale teatava protsendi ka selle võimaldajad. Ning et on väga tõenäoline, et selle rahaga võidi finantseerida kas Reformierakonna juhtfiguure personaalselt või ka Reformierakonda tervikuna.

Mees, kes sellest pidi teadlik ol, kes oli selle vahetu teostaja – Aivar Rehe – suri väga kummalistel asjaoludel. T surnukeha ei suudetud mitme päeva jooksul otse t koduaiast, kõigile nähtavalt kohalt isegi üles leida! Ning igasugune selle kummalise surma uurimine on lõpetatud, Rehe nimi on praktiliselt meie ajaloost kustutatud.

Küll on elus, terved ja tagasi võimul need, kes pidid Rehe juhitid panga tegevust kontrollima ja kel oli kõigest toimuvast s oma koha tõttu riigis ülevaade. Sest on võimatu, et riigi juhtkonnale sai 200+ miljardi liikumine läbi jääda märkamatuks.

On välja jäetud, et et Freeh’ga lepingu lõpetamine teenib vaid üht ja ainsat eesmärki – summutada ja oltuks muuta tollase e, Reformierakonna ja selle juhtliikmete osalus selles musta rahamassi liikumises läbi . Et tegelik põhjus leping üles öelda on hirm võimalike ilmsiks tulla võivate hävitavate paljastuste ees.

Loomulikult jääb mainimata, et see oli ka oli üks peamisi põhjus, miks Reformierakond nii meeleheitlikult võimule pürgis ja miks s korraldati jõuametkondade kätega sisuline paleepööre. Oli vaja tagasi saada positsioon, mis võimaldaks avalikuks tulla võiva info summutada.

Seda Freeh lugu vaadates pole asi keeruline – pole vaja muud kui panna kokku 1 + 1 + 1 ja saada vastus, et kogu selle ülimalt räpase loo taga on Reformierakonna ja tollaste EV juhtide alasti hirm paljastuste ja vastutuse ees. See oleks lõpp nende isiklikule karjäärile, lõpp ka Reformierakonnale tervikuna, kui selguks, et tasu selle rahamassi läbi liikumise võimaldamise eest laekus nende taskusse.

Olgu vaid korratud, et Freeh rahapesu ja selle eest tasu saamise uurimisega isegi ei tegelenud. T asi oli uurimise suhtes kõrvaline – leida võimalused saada le osa trahvisummadest. Kuid Reformierakonna ja selle juhtide seas oli ja on hirm mistahes tega tegelemise ees sedavõrd valdav, et isegi le eeldatavalt väga kasulik Freeh tegevus nulliti kõige labaslt ära.”

Harri Kingo, poliitikavaatleja

The post Harri Kingo: alasti hirm rahapesu paljastuste ees appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: