Kohus

Halduskohus: kohalikul omavalitsusel tuleb lapse elukohajärgse kooli määramisel lähtuda lapse tegelikust elukohast

PSITEADE
a Haldus
2. jaanuar

a Halduskohtule esitas kaebuse lapsevanem, kelle lapsele ei määratud t poolt taotletud elukohajärgset i. Lapsevanem soovis, et lapse elukohajärgseks iks oleks Gustav Adolfi Gümnaasium, kuid a linn määras iks Kalamaja Põhii, arvestusega, et see on lapse elukohale lähim .

Loe otse allikast

%d bloggers like this: