RSS, Teadus

Geoloogilise Liivi keele sünnilugu sai selgemaks

alasid kattis umbes 445 miljoni aasta eest meri, mis polnud aga kõikjal ühtmoodi sügav. Kui Põhja- heledavärviline Ordoviitsiumi lubjakivi on moodustunud rannalähedase madalvee sete, siis Lõuna- maapõue lubjakivi punane värv pärineb Liivi keele nimelisest sügavamast meresopist. Nüüd pakuvad geoloogid välja mõistatusliku Liivi keele tekkeloo.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: