Eesti

FAKTIKONTROLL | Kas Arnold Rüütel räägib tõtt väites, et Eesti sotsiaalkaitse kulutused on EL-i keskmisest oluliselt madalamad?

Roosiaia vastuvõtt 2020
Roosiaia vastuvõtt
Roosiaia vastuvõtt FOTO: KIUR KAASIK[/caption]

13. veebruaril pidas president ja EK auesimees Arnold Rüütel kõne EK volikogu koosolekul Türil. Kõnes tegi ta järgneva avalduse, et illustreerida üliavatud majandusmudeli kahjusid: “ panustab sotsiaal kuludesse 13% SKP-st, see on tervelt 6% väiksem Euroopa Liidu keskmisest.”

KONTROLL

Selleks, et võrrelda sotsiaal kulutusi mõõdetakse kulutuste suurust protsentuaalselt riigi SKP-st. Arnold Rüütli statistika vastab tõele eeldusel, et vaadatakse ainult e sotsiaal kulutusi. Need on kulutused, mille eest riik toetab erinevaid ühiskonnagruppe läbi sotsiaalkindlustus süsteemide ja katab süsteemide administratsioonikulud. Valitsuse sotsiaal kulutused on defineeritud ka ESA (European System of Accounts) 2010 paragrahvis 8.100. 2018 kulutas sotsiaalhoolekandele täpselt 13% ja Euroopa Liidu liikmesriigid keskmiselt 19,2% oma SKP-st ehk -i keskmine oli 6,2 protsendipunkti kõrgem.

Samas, kui vaadata riikide sotsiaal kogukulutusi, on Euroopa Liidu ja vahel haigutav vahe veelgi suurem. Kogukulutuste hulka kuuluvad kõik kulud, mille eesmärk on vähendada elanikkonna finantskoormust ning lisaks e poolt tehtud kulutustele kuuluvad siia ka tööandjate tehtud kulutused. Oma SKP-st panustas 16,1% sotsiaalsse, kuid Euroopa Liidu keskmine oli 26,7%. Seega on nende kahe vahe 10,6%.

OTSUS
Tõsi
%d bloggers like this: