Kohus

Eestis kogunevad Euroopa kõrgemate halduskohtute esimehed ja liikmed

18. oktoober 2018

Täna ja homme toimub Tallinnas Euroopa kõrgemate halduskohtute ümarlaud, mille keskseks teemaks on õiglane kohtumenetlus. Kohtumisest võtavad osa 25 Euroopa riigi kohtunikud.

Kohtumisel arutatakse võimalusi halduskohtumenetluse lihtsustamiseks. Seejuures on oluline silmas pidada, et ei saaks kannatada menetlusosaliste põhiõiguste kaitse.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: