RSS, Teadus

Eesti panustab valeinfoga võitlemise asemel kriisiinfo kättesaadavusele

Riikide toimetulek kriisidega sõltub muu hulgas nende võimekusest ohjeldada väärinfo levikut. Kaheksa Euroopa riigi praktikaid ja regulatsioone käsitlenud uuringust selgus, et kriisihalduses on oluline mitte niivõrd otsene väärinfoga võitlemine, vaid kriisiinfo kättesaadavus ja sõnumite kvaliteet.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: