RSS, Teadus

Doktoritöö: noorte inglise keele lembus väljendub ennekõike laensõnades

Tihe kontakt inglise keelega mõjutab seda, kuidas me kõneleme oma keelt. noorte keelepruugis paistab inglise keele mõju ennekõike silma konkreetsete sõnade ja väljendite laenamises, kuid on keele kui terviku seisukohalt pigem väikese mõjuga, leidis oma doktoritöös a Ülii humanitaarteaduste instituudi teadur Helin Kask.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: