Rubriik: Uued uudised

Uued uudised
Harri Kingo: Valitsejate loogikast – mida vähem kuluinimesi, seda parem

“Valitsejate loogika on täiesti teine kui nende loogika, kes rahva säilimise eest südant valutavad. Valitsejate loogika on suunatud ühele – oma kohale riigis ja kas meil on piisavalt töötajaid, kelle maksudest saab ise tasemel palgaga elada?

Teisisõnu – mida enam siit “kuluinimesi” lahkub, seda parem – seda vähem tuleb eelarvest neile jagada. Kuluinimesed on haiged, vanad, , töötud, ka madalapalgalised, kellelt vähem makse laekub. Ja need, kellele tuleb i maksta – üksikd.

Mida vähem on selliseid – mida enam selliseid ära sureb, sündimata jääb ja lahkub, seda parem ja rikkam on valitsejate . Seepärast pole neil lahkuja sooja ega külma.

Sama skeemi näeme mistahes pankroti veerel hingitseva firma puhul – esimene “majanduslik abinõu” on oma töötajate massiline koondamine. Sama loogikat järgib ka meie riik – keegi ei viitsi mõelda, kuidas firmat efektiivsks ja tulusamaks muuta, mõeldakse vaid kulude vähendamise peale. Ja teadagi – mida vähem raha välja käia, seda väiksd on kulud. Teisisõnu: liigse inimes tuleb saada.

Piltlikult: valitsejatele piisab täiesti, kui riigis on näiteks 300 000 hea palgaga töötegijat – nende maksudest elavad valitsejad lahedasti ära. Töötegijad peavad oma palgast seejuures ülal ka 150 000 vanurit ja 150 000 last. Optimaalne rahvaarv oleks 600 000. Piisab. Seega, pool meie rahvast on valitsejate jaoks ballast. Pole lugu, kui neid ei ole.

Niisiis, rahva, keele ja kultuuri säilimine jms. bla-bla-bla pole valitsejatele oluline. Reaalselt loeb töötegijate arv – neid peab ol ca 1/2 rahvastikust. See tagab valitsejate Euroopa tasemel elustandardi.

Rahvaarv? Rahvaarvu optimaalsuse määrab ära töötegijate arv – kui palju noori, vanu, haigeid ja valitsejaid nad suudavad ülal pidada. See on 100% matatiline küsimus. Absoluutarvud ehk rahva kestmine pole oluline.

Võimalik, et rahvastiku valem 1/2 + 1/4 + 1/4 pole päris täpne, aga eelnev annab ehk pildi meie valitsejate meelestatusest, valitsejate loogikast ja seletab, miks valitsejatel on absoluutselt ükskõik meie sündivus ja meie väljaränne. Miks keegi valitseja neis kahes meid hävitavas peamises probleemis mingit probleemi ei näe.”

Harri Kingo, poliitikavaatleja

Toimetus lisab: Reformierakonna põhimõtteks on see, et riik pole mitte rahva jaoks, vaid rahvas riigi jaoks – seda näitab eelarve tasakaalu fetiš, mille järgi võib rahvas kasvõi surra (algul võõrsile minna, nagu masu ajal), aga laenu ei võeta, isegi kui ise ollakse maksujõulised. Poliitoravatele on vaja, et riigi rahakott, mida nad hetkel käsutavad, oleks nende jaoks käepäraselt täis ja seda ei peaks rahva vahel laiali jaotama, mis võiks neid endid rahanälga jätta.

The post Harri Kingo: Valitsejate loogikast – mida vähem kuluinimesi, seda parem appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Eesti, Uued uudised
Kaimar Karu üritab EKRE hüppelauda ära kasutada
Kaimar Karu

Konservatiivse Rahvaerakonna poolt poliitikasse toodud, kuid erakonna väärtusi mitte jaganud endine väliskaubandus- ja IT minister Kaimar Karu ei välista poliitikasse naasmist.

Ta jõudis ametis olla veidi üle viie kuu, enne kui EK ta tagasi kutsus. Selle aja jooksul ei jõudnud ta lubadustele vaatamata EKsse astuda,

Karu selgitas -ile, et sügisestel kohalike omate valimistel t nime ega nägu kuskil valimiskampaanias näha ei ole, kuid edasine tulevik on veel ne. “Kõik sõltub sellest, kuidas s poliitilise situatsiooniga läheb. Mulle tundub, et hetkel on olukord küll keeruline,” ütles Karu.

Ta lisas, et ta ei ole alla andnud, kuid poliitikasse naasmiseks peab ol väga tugev seljatagune ja valmisolek.

The post Kaimar Karu üritab EKRE hüppelauda ära kasutada appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Uued uudised
Miks on vaja tähelepanu juhtida Eesti 200 juhi taustale ja mõttemaailmale

Uued avaldas eile Facebookis ringlevale infole ja ETV+ eetris olnud videoloole tuginedes artikli, milles juhtisime 200 juhi Kristina Kallase identiteediprobleemidele ja seda avavale perekondlikule taustale.

Miks selline teemapüstitus? Sest 200 nimelist projekti toetavatel inimestel (neid on uuringute andmetel üle kümne protsendi) on õigus teada, millist maailmavaadet ja poliitikat nad tegelikult toetavad.

Vene keelt emakeelena kõnelev ja Kesk- ülikoolis (loe: Sorose asutatud multikulti ajupesuülikoolis) hariduse saanud Kallas on aegade jooksul väljendanud oma eestlusevaenulikke seisukohti, kuid on püüdnud pärast 200 nimelise projekti etteotsa asumist neil teemadel anda ümaraid ja „salongikõlbulikke“ vastuseid, et eestlastest valijaid mitte ära ehmatada.

Pärast Uute Uudiste artikli ilmumist saatis 200 laiali pressiteate, milles ähvardab meid kohtuga, sest artiklis kujutatakse Kallase ema ja isa kommunistidena. 200 juhatuse liige Lauri Hussar leiab, et tegu on vaenu õhutamisega ja vihakõnega, millele tuleb ühiskonnas koheselt reageerida. Neile, kes ei tea… Hussar on endine Postimehe peatoimetaja, kes veel ametis olles tegi 200 varjamatut reklaami.

Uued möönab, et ei kontrollinud Facebookis ringlevate väidete faktilist paikapidavust. Seepärast võtsime algse artikli faktide ülekontrollimiseks maha ja palume vabandust, kui levitasime tahtmatult valeinfot selle kohta, mis puudutas Kristina Kallase ema seotust interrindega ja isa kommunistliku parteiga.

Aga… kõik see ei lükka ümber kõige olulisemat – 200 juhtfiguuriks on lõhestunud identiteediga inimene, kellele on vastumeelne rahvusriik ja eestlus. Kallas on seda korduvalt ise mõista andnud.

Ajalehele Sirp antud intervjuus (13.05.2016) ütleb ta muu hulgas:

„Etnilisus tuleks riigi alusdokumentidest välja võtta või siis ümber sõnastada./…/ Etnilisus tuleks privaatsfääri üle viia ja võimaldada vabalt ka selle esitlemist avalikus ruumis indiviidi tasandil. /…/ riigi ülesandeks ei peaks olema eestlaste heaolu tagamine, nende identiteedi ja keele toetamine. /…/ keele tähendus peab muutuma kogukonna identiteedi aluseks olevast keelest riigikeeleks. kultuur peab integreerima elemente kõikide elanike sümbolitest, representatsioonidest ja väärtustest.“

Kui paneme siia juurde vaieldamatu tõsiasja, et Kallase ema, 50 aastat s elanud naine pole tänaseni keelt ära õppinud ja Kallasel oli juba lasteaias identiteedikriis rahvuse pinnal, siis selgitab see 200 juhi kujunemislugu ja annab kõneka pildi tema maailmavatest ja väärtustest.

 

 

 

The post Miks on vaja tähelepanu juhtida Eesti 200 juhi taustale ja mõttemaailmale appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Maailm, Uued uudised
“Salliv” Saksamaa: perearst keeldus haiget ravimast, kuna too on AfD liige

Saksamaal keeldus perearst Alternatiiv Saksamaa (AfD) ridadesse kuuluva poliitiku ravimisest. Nimelt luges arst lehest Andrea Zücheri kandideerimisest AfD nimekirjas ja kustutas seepeale Zücheri oma patsientide hulgast.

Tegemist on järjekordse näitega diskrimineerimisest poliitiliste vaadete alusel, kuid et Hippokratese vande andud arst keeldub ravimast talle poliitiliselt mitte sobivate vaadetega patsienti, on siiski juba täiesti uus tase.

Andrea Zücher on Waldshuti valimisringkonna kandidaat Bundestagi valimistel ja kuulub AfD-sse aastast 2016. Zücheri enda sõnul kannatab ta kroonilise haiguse all ja peab seetõttu korrapäraselt arsti juures käima. Viimatise visiidi ajal teatas aga arst, et keeldub teda tema poliitiliste vaadete pärast edaspidi ravimast ja soovitas Zücheril endale uus arst leida. Zücheri sõnul oli arst teatanud, et naise poliitiliste vaadete tõttu on „nendevaheline usaldus kadunud“. Arst ei saavat endast enam „ravimisel 100% anda“ ja olevat valmis edaspidi „sekkuma vaid meditsiinilise hädaolukorra puhul“. Arsti otsus oli Zücherile tema enda sõnul täielik šokk.

„Ma ei ole kunagi oma elus nii šokeeritud olnud. Mul tulid pisarad silma.“ Tema sõnul ei oleks ta iial osanud arvata, et Saksamaal midagi sellist juhtuda võib. „On hirmutav, ent ühtlasi ka silmi avav, kui varjamatult ja ilma mingi häbitundeta muudab nn tolerantne ühiskond – kes ise nimetab end tsentristlikuks – tervishoiuteenuse kogu avalikkuse silme all inimese poliitilistest ja ideoloogilistest vaadetest sõltuvaks.“

Ajakirjanike järelepärimisele teatas arst, et ei soovi midagi kommenteerida.

Andrea Zücher esitas politseile kaebuse diskrimineerimise kohta. Saksamaa põhiseaduse kohaselt ei tohi kedagi tema poliitiliste vaadete alusel diskrimineerida.

Samas ei ole AfD poliitikute diskrimineerimises midagi uut. Praegu Bundestagis esindatud parteidest on kõige sagedamini langenud erinevate rünnakute alla just AfD liikmed ja nende vara.

Allikas: Junge Freiheit

 

The post “Salliv” Saksamaa: perearst keeldus haiget ravimast, kuna too on AfD liige appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Uued uudised
Jaak Madison: Kumu tõi Läänes võimutseva tühistamiskultuuri Eestisse
KUMU

“Kumu kunstimuuseum on lõpuks ometi võtnud end käsile ja järgib läänailmas võimutsevat tühistamiskultuuri, kus ära tuleb peita kõik, mis võiks mõnda indiviidi solvata või haavata.

Õige, mida meist muidu kuskil s mingis vasakpoolsete ringkonnas arvatakse, kui Peet Areni maali nimi on “Neegri perekond” või Ants Laikmaa maalil nimeks “Neegripoiss”. See on ju kohutav!

Kuidas üldse on julgenud keegi kunagi mainida rassi? See on vaid sotsiaalne konstruktsioon. Homme võin isegi mina olla näiteks asiaat. Mis sellest, et ükski hiinlane mind selleks ei peaks, kuid ise võin ennast nii tunda.

Tegelikult on see kurb. Kurb, et mingi sõna, mis on keeles täiesti tavapärane ja meil on olnud alati kasutuses, satub põlu alla, kuna mingi seltskond peab seda solvavaks.

Iga sõna ja selle tähendus sõltub selle kasutamise asukohast ja kontekstist. Loomulikult ei pea kasutama mingit sõna näiteks -s või Nigeerias, kui see sealses kontekstis ei ole sallitav. Kuid s pole ajalooliselt olnud kunagi probleemiks mingid rassiküsimused. Pole meil olnud orje ega pole me kedagi koloniseerinud.

Kui aga mõnele sisserändajale s ei pruugi mõni meie kohalik sõna või väljend meeldida, siis on see nende mure. See pole meie mure. Täpselt sama ütlen ma ka Kumu direktorile, kes kurdab, et näituse külastajad on rahvusvahelised. Rahvusvahelistele külastajatele oleks mõistlikum selgitada ka meie keeles olevate sõnade tähendust, et nad ei saaks eksklikult rabandust.

Mind isiklikult väga häirib suundumus s, mida s üritatakse jõuliselt üle võtta. Paraku on s olnud tihti ja palju inimesi, kes arvavad, et kõik mis toimub s, eriti läänailmas, tuleb ka meil üle võtta.

Kui is arutatakse tõsiselt selle üle, et kas maalile võib üldse panna nimeks “neiu”, kuna maalil kujutatud isik ei pruugi end tunda neiuna, siis oleme jõudmas neile varsti järele. Alustuseks eirame rasside olsolu, seejärel tsenseerime ka kõiki sooküsimusi ja üritame kustutada kunstiteoste autorite tegelikku ajendit ja mõtet.

peaks ol rahulikult terve mõistuse säilitaja, kes ei jookse kaasa läänailma lollustega, vaid väärtustab meie kultuuri, ja traditsioone. Samas peaksime alal hoidma kultuuri, mille kandjad me oleme.”

Jaak Madison, Euroopa Parlamendi saadik

The post Jaak Madison: Kumu tõi Läänes võimutseva tühistamiskultuuri Eestisse appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Eesti, Uued uudised
Selgeltnägija Marilyn Kerro soovitab Kaja Kallasel ruttu tagasi astuda, sest ta korraldab muidu kaose

Selgeltnägija Marilyn Kerro ei soovita Kaja Kallasel ametiaja lõpuni peaminister olla, soovitades tal tagasi astuda enne, kui t räpased saladused ilmsiks tulevad ja kogu tuksi on keeranud.

„Soovitan tal tagasi astuda, sest mina ei näe, et töö saaks niimoodi tehtud nagu peaks. Siin ei ole rahva huvid mängus. Väga suure tõenäosusega tekivad peaministril juriidilised probleemid, mis võivad olla seotud rahadega ja ta võib ise tagasi astuda kiiremini, kui me arvame. Ma saan aru, et tal on praegu väga suur stress, aga ta võttis liiga suure ampsu,“ näitavad Kerro sõnul kaardid, vahendab portaal elu24.

„Mul on selline tunne, et saab läbi t meie kohta veel rohkem teada, aga negatiivses mõttes. Mul on tunne, et ta jätab midagi rahvale rääkimata. Üks kaart viitab sellele, et meile öeldakse pool tõde, aga teine pool jäetakse enda teada. Justkui t arust ei ole õige aeg. Sellega tehakse suur viga, sest kui pärast tuleb kõik päevale, hakkab rahvas vastu.“

„Suure tõenäosusega tuleb järgmiseks peaministriks väga tugev meesterahvas, kes viib meid uuesti edule,» ütleb selgeltnägija. Kaardid näitavad, et Kaja Kallase selja taga on kaks meesterahvast, kes talle nõu annavad. Üks neist on heleda ja teine tumeda peaga.

Marilyn Kerro sõnul pöörab Kallas pahupidi kõik, mida eelmine peaminister tegi. „Suur töö, mis sai tehtud, ei kanna enam vilja, ja kui järgmine meesterahvas tuleb, peab too alustama otsast peale. Mina soovitaks Kaja Kallasel tagasi astuda. Kui ta seda ei tee, võib ta kahets hakata,“ ütleb Kerro. Ta näeb kaartidelt, et tumeda peaga naisterahvas avalikustab, mida peaminister on valesti teinud.

Mis saab Kaja Kallasest edasi?

„Mul on tunne, et Kaja vaatab poole, et ta põgeneb siit hiljem. Selle taga on jälle t isa,“ ütleb Kerro, kes näeb naise isa juba mitmendat korda.

„Mul on tugev tunne, et Kaja teeb olukorra nii hulluks, et me oleme igal pool uudistes negatiivses mõttes,“ ütleb Kerro.

The post Selgeltnägija Marilyn Kerro soovitab Kaja Kallasel ruttu tagasi astuda, sest ta korraldab muidu kaose appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Uued uudised
Harri Kingo: alasti hirm rahapesu paljastuste ees
Karikatuur, mis näitab täpselt ära toimuva.

“Ülevaade portaalis Delfi toob ära kogu selle ajakirjandusliku klatši, mida Reformierakond on Freeh` kohta levitanud juba algusest peale. Midagi uut seal pole. Küll on jäärapäiselt korratud varasid väiteid (ka valeväiteid) Freeh` vastu, mis ei igaüks eraldi ega ka kogumis õigustust lepingust loobuda ei anna. Need korratud väited ja valed on ammuilma läbi hekseldatud ja varem on näidatud nende naeruväärsust, aga see ei kartellimeediale ega selle üllitise tellijatele ei loe.

Artikkel (ja ka praegune EV ) jätab sellest kaheldavast loetelust taas kord välja Freeh’ga lepingu lõpetamise peamise, sisuliselt aga ainsa kaaluka ning määrava argumendi ja samas seletamatu põhjuse loobuda katsest ja võimalusest teenida le sadu miljoneid dollareid kahjutasu.

Nimelt on artiklis maha vaikitud fakt, et 200+ miljardi musta läbi voolamise ajal oli rahandusministriks Reformierakonna üks juhtfiguur Jürgen Ligi. Ning et on õigustatud kahtlus, et Jürgen Ligi oli sellest rahapesust teadlik. Vähsti oli tal otsene ametialane olla sellest teadlik.

Kuna on ütlta selge, et tasuta sellist suurt musta raha vahendamise äri ei aeta, siis on põhjust arvata, et neist summadest, mis takistamatult läbi voolasid, said endale teatava protsendi ka selle võimaldajad. Ning et on väga tõenäoline, et selle rahaga võidi finantseerida kas Reformierakonna juhtfiguure personaalselt või ka Reformierakonda tervikuna.

Mees, kes sellest pidi teadlik ol, kes oli selle vahetu teostaja – Aivar Rehe – suri väga kummalistel asjaoludel. T surnukeha ei suudetud mitme päeva jooksul otse t koduaiast, kõigile nähtavalt kohalt isegi üles leida! Ning igasugune selle kummalise surma uurimine on lõpetatud, Rehe nimi on praktiliselt meie ajaloost kustutatud.

Küll on elus, terved ja tagasi võimul need, kes pidid Rehe juhitid panga tegevust kontrollima ja kel oli kõigest toimuvast s oma koha tõttu riigis ülevaade. Sest on võimatu, et riigi juhtkonnale sai 200+ miljardi liikumine läbi jääda märkamatuks.

On välja jäetud, et et Freeh’ga lepingu lõpetamine teenib vaid üht ja ainsat eesmärki – summutada ja oltuks muuta tollase e, Reformierakonna ja selle juhtliikmete osalus selles musta rahamassi liikumises läbi . Et tegelik põhjus leping üles öelda on hirm võimalike ilmsiks tulla võivate hävitavate paljastuste ees.

Loomulikult jääb mainimata, et see oli ka oli üks peamisi põhjus, miks Reformierakond nii meeleheitlikult võimule pürgis ja miks s korraldati jõuametkondade kätega sisuline paleepöö. Oli vaja tagasi saada positsioon, mis võimaldaks avalikuks tulla võiva info summutada.

Seda Freeh lugu vaadates pole asi keeruline – pole vaja muud kui panna kokku 1 + 1 + 1 ja saada vastus, et kogu selle ülimalt räpase loo taga on Reformierakonna ja tollaste EV juhtide alasti hirm paljastuste ja vastutuse ees. See oleks lõpp nende isiklikule karjäärile, lõpp ka Reformierakonnale tervikuna, kui selguks, et tasu selle rahamassi läbi liikumise võimaldamise eest laekus nende taskusse.

Olgu vaid korratud, et Freeh rahapesu ja selle eest tasu saamise uurimisega isegi ei tegelenud. T asi oli uurimise suhtes kõrvaline – leida võimalused saada le osa trahvisummadest. Kuid Reformierakonna ja selle juhtide seas oli ja on hirm mistahes tega tegelemise ees sedavõrd valdav, et isegi le eeldatavalt väga kasulik Freeh tegevus nulliti kõige labaslt ära.”

Harri Kingo, poliitikavaatleja

The post Harri Kingo: alasti hirm rahapesu paljastuste ees appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Uued uudised
Harri Kingo: vihakõneseadus võrdub üldrahvaliku ajuhalvatuse kehtestamisega

“Vihakõneseadus asetab meid kõiki väga raskesse olukorda. Me peame oma keele, kogu oma mõtlemise ümber programmeerima. Meie mõtetes ja meie sõnades ei tohi olla enam midagi negatiivset mitte kellegi ega mitte millegi aadressil. Kõik olgu vaid positiivne.

Kes midagi või kedagi kritiseerib, see tegeleb juba vihakõnega, halvustamisega, vihkamise levitamise ja õhutamisega kritiseeritava suhtes ja sellele võib järgneda karistus.

Me ei tohi enam olla kriitilised soo, seksuaalsuse, rahvuse, rassi, välimuse, hügieeni, viisakuse, vanuse, hariduse, oskuste, pädevuse, eetilisuse jne. alusel. Mitte midagi isiklikku ja negatiivset ei tohi kritiseerida. Isegi mitte kellegi vanusest tingitud rumalust või pimedast fanatismist tingitud äärmuslust.

Me ei tohi olla enam kriitilised kellegi suhtes isegi tema ilmselge rumaluse alusel. Samuti kellegi poliitiliste, maailmavaateliste, usuliste tõekspidamiste alusel. Või selle alusel, et kellelgi puudub isegi elementaarne arusaamine poliitikast, maailmast, puudub maailmavaade, puudub usuline arusaamine.

Lollus ja tarkus saavad võrdseteks, teadmine ja teadmatus on identse väärtusega, kurjus peab olema sama sallitud kui on headus jne. jms.

Selline olukord on inimarengu lõppjaam. Palju õnne – me oleme kohal!

Vihakõne rahvale seaduseks kirjutamine samm on võrdne meile üldrahvaliku ajuhalvatuse kehtestamisega. Sest ärge unustage – ükski seadus pole täiuslik, kõikehõlmav ja igat olukorda käsitlev.

Nagu me väga hästi oleme aru saanud ja teame – iga seadus on tõlgendatav just nii, nagu see on hetkel kellelegi vajalik ja õige. Ja kui on vajalik ja õige teie kõige tavalisem köhatus vihakõneks tõlgendada, siis seda ka tehakse.”

Harri Kingo, poliitikavaatleja

The post Harri Kingo: vihakõneseadus võrdub üldrahvaliku ajuhalvatuse kehtestamisega appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Uued uudised
Jüri Toomepuu: Bideni valesammude rägastik

Täitmata lubadused. Pärast seda kui Joe Biden presidendiks vannutati, on ta hakkama saanud paljuga, mis teeb halba Ameerika Ühendriikide ja ameeriklaste majandusele, tervishoiule ning julgeolekule. Näib, et Bideni peamine motivatsioon on hävitada kõik Trumpi nelja aasta jooksul saavutatud edusammud.

Oma valimiskampaanias lubas Biden ühendada ameeriklased ja arvestada ka nendega, kes tema poolt ei hääletanud, mis on paljude arvates valijate enamus. Ta lubas muuta majanduse paremaks, lõpetada kiiresti Wuhani e levi, järgides ekspertide nõuandeid, vaktsineerida esimese 100 päeva jooksul 100 miljonit inimest ja avada koolid. Näib, et neid lubadusi ta ei suuda täita.

Ta on aga täitnud või täitmas lubadusi, millel võivad olla kurvad tagajärjed.

Kahjustavad lubadused, mis on täidetud

Nafta torujuhe ja energia tootmine. Esimesel ametipäeval lõpetas ta Keystone-nimelise nafta torujuhtme ehituse, mille tagajärjel kaotasid oma töökoha otseselt 11 000 oskustöölist ja kaudselt paljud teised, kelle sissetulek olenes ehitustöölistest. Lepingu tühistamisega lõi ta ka mõruda suhte Kanadaga, tähtsa kaubanduspartneriga.

President Trumpi üks tähtsamaid saavutusi oli sõltuvuse lõpetamine araabia ja teiste nafta tootjate riikidest. Ta saavutas energia sõltumatuse regulatsioonide tühistamisega, mis piirasid nafta ja maagaasi tootmist. Biden on need piiranguid taastanud. Bensiini hind tanklates tõusis paari nädalaga umbes 35 protsenti ja paljud energia vallas töötajad on töölt vallandatud.

Pariisi kliimalepe. Biden ühines jälle ka Pariisi kliimaleppega, mille Trump oli lõpetanud, sest majanduslikku kahju tekitavad oleks kehtinud peamiselt le. Hiinale ja teistele lepinguosalistele lühiajalisi piiranguid ei kehtestatud.

Sellegipoolest  vähendas Trumpi valitsusajal süsinikdioksiidi heitkoguseid rohkem kui ükski teine riik maailmas.

Riigikaitse kahjustamine. Biden peatas Donald Trumpi algatatud protsessi umbes 12 000 sõduri Saksamaalt äraviimiseks. President Trumpi riigikaitse programmi oluline eesmärk oli aidata NATO liitlastel kaitsta endid Vene agressiooni vastu. Ta sai aru, et kaitsepoliitika, mis keskendus Saksamaa kaitsmisele, pole enam asjakohane ja hakkas tugevdama Venemaale otseselt vastamisi seisvate riikide, nagu Poola, Rumeenia, , Läti ja Leedu kaitset. Uue spetsiaalse programmi – Balti julgeolekualgatuse (Baltic Security Initiative) raames eraldas 169 miljonit dollarit abi Balti riikidele.

ja vaheline relvakontrolli leping New Start (Uus Algus) oli lõppemas ja president Trump ei kavatsenud seda pikendada  põhjusel, et Venemaa lepet ei täitnud. l pole mõtet allkirjastada lepet, mis kehtib ainult le. Putin tahtis muidugi seda lepingut uuendada ja Biden seda ka tegi, ilma et oleks midagi vastutasuks nõudnud.

Ebaseaduslike immigrantide sissevool. Wuhani e tõttu on kõik riigid drastiliselt piiranud rahvusvahelist rännet. Üks ekstraordinaarne erand on Joe Bideni Ameerika Mehhiko piiri ületamine. Üle selle piiri siseneb sse kümneid tuhandeid ebaseaduslikke immigrante, kelle tervist ei kontrollita ja kes võivad t levitada üle kogu Ameerika.

Joe Biden peatas presidendi käskkirjaga, nn täidesaatva korraldusega, piiriaia ehituse ja kõik muud president Trumpi poolt kehtestatud reeglid, mis tõhusalt piirasid ebaseaduslikku sisserännet. Ta  taastas ka Obama-aegse nn kinni püüdmise-vabastamise . See lubab ebaseaduslikud piiriületajad peale seda, kui nad on piirikaitsjate poolt arreteeritud, valve alt lahti lasta ja minna, kuhu nad iganes soovivad.

Teave, et Biden avab piiri, jõudis lõuna-ameeriklaste ja nn muulade kõrvu, kes teenivad inimeste smugeldamisega, juba enne valimisi. Suured karavanid hakkasid juba siis piiri suunas liikuma ja nüüd on käivitunud massiline ebaseaduslike sissevool.

Kuigi üks Texase osariigis asuv föderaalkohtunik on peatanud Joe Bideni täidesaatvat korraldust nüüd juba kaks korda, ei suuda see olukorda enam parandada.

mustad ja latiinod, kelle toetuseks demokraatide valitsused on kehtestanud laiaulatuslikke abistamise programme, hääletavad suures enamuses demokraatide poolt. Demokraatide ja president Bideni kummalise immigratsiooni poliitika eesmärk on ilmselt muuta poliitiline maastik. Kui neil õnnestub Texase osariigi valijate enamuse muuta demokraatideks,  oleks neid tulevikus äärmiselt raske võimult kukutada.

Ebaseaduslikku sisserännet pooldavad ka paljud  töösturid, sest odav tööjõud kasvatab kasumit.

Ministrite valik. President Bideni ministrite valik põhineb nn identsuse poliitikal, mis keskendub rohkem inimeste  rassile, soole, seksuaalsele eelistusele ja muudele sellistele omadustele kui võimekusele ja oskusele ametikohuseid täita. Biden  kasutab „identsuse poliitikat“ mitmesuguste vähemusgruppide toetuse võitmiseks. See algas asepresidendi valimisega, kes on niihästi mustanahaline, aasia päritoluga kui ka naine. Transpordiministriks valis ta homoseksuaalse, mehega abielus oleva Pete Buttigiegi, kes oli varem mitte just eriti edukas linnapea.

Kaitseministriks määras ta erukindrali Lloyd Austini, näib, et peamiselt põhjusel, et Austin on mustanahaline.

Austini varasem teenistus seab ta kompetentsuse kahtluse alla. Kui ta oli vastutav ISISe terroristide vastase võitluse eest, üritas ta senatis selgitada, et see kulgeb hästi. Tollane senaator McCain väitis, et „Austini selgitused erinevad drastiliselt reaalsusest.“

Ta plaan treenida ja varustada 3000 ISISe vastast võitlejat läks maksma pool miljardit dollarit ja ainult 52 „võitlejat“ suudeti treenida, st iga „võitleja“ treenimine läks maksma umbes 10 miljonit dollarit. Nende arvel võitsid ainult terroristid.

Kui Austin oli Keskväejuhatuse (Central Command) ülem, tekitas ühe „vilepuhuja“ kaebus laiaulatusliku uuringu Austini alluvuses oleva luure organisatsiooni poolt sooritatud pettustest.

Kui ta teenis 3. diviisi ülemuse abina Bagdadi vallutamis ajal, siis annetati talle Hõbe Tähe Medal. Käskkirjas, millega medal annetatakse, peab olema kirjeldus kangelasteost, mille alusel medal annetati. Austini Hõbe Tähe Medal käskkirjas see puudus.

Ametist lahkunu ametist tagandamine

See kummaline protsess toimus muidugi kongressis, aga Joe Bideni huvides. põhiseadus sätestab, et kui president või mõni muu kõrge riigi ametnik sooritab raske kuriteo, võib saadikutekoda talle ametist tagandamiseks süüdistuse esitada ja senat võib ta kahe kolmandiku häälteenamusega süüdi mõista, ta ametist kõrvalda ja võtta talt õiguse uuesti ametisse astuda.

Varem üritasid seda demokraadid teha põhjusel, et president Trump oma sõbralikus  kõnes uuele Ukraina presidendile mainis korruptiivse Ukraina energiafirma Burisma uurimist. Burisma  maksis Joe Bideni pojale Hunterile mingil põhjusel ülihead palka mitte millegi eest. See tagandamise katse oli osa president Trumpi kahjustamise programmist, millega demokraadid alustasid juba enne, kui Trump oli presidendiks vannutatud. Trumpi polnud muidugi võimalik sellise alusetu süüdistuse põhjal süüdi mõista.

Kuigi põhiseadus sätestab, et ametist tagandada saab ainult ametis olevat, esitati uus süüdistus ilmselt lootuses, et see väldib Trumpi võimaluse aastal 2024 uuesti kandideerida ja valituks osutuda. Kuna ametist tagandamise protsess ja selle reeglid võivad olla just sellised, mida saadikute enamus soovib, olenemata põhiseaduse sättest, käivitati protsess, kuigi Trump oli ametist lahkunud.

Põhjuseks esitati fakt, et president Trump kutsus Washingtonis kokku koosoleku, et protesteerida kongressi poolt 6. jaanuaril presidendivalimise kinnitamist, kuigi oli tuvastatud laiaulatuslikke valimispettusi. Oma kõnes kutsus president Trump üles oma toetajaid võitlema.

Demonstratsiooni käigus tekkis märul, mis, nagu on selgunud, oli grupi äärmuslaste poolt juba varem kavandatud. Nad lõhkusid uksi ja aknaid, et tungida kongressi hoonetesse. Viis inimest sai vigastada, kaks surmavalt. Ühe naissoost kaitseväe veterani tappis politsei ja üks politsei sai ajakirjanduse andmetele surma, kui protestija teda tuletõrje kanistriga lõi. On tuvastatud, et ajakirjanduses avaldatu ei vasta tõele, aga tõtt pole senini millegipärast avaldatud.

Saadikutekoda süüdistas president Trumpi riigikukutamise katses, tsiteerides ta üleskutset võitluseks. Senatis peetaval kohtuprotsessil esitasid Trumpi kaitsjad sadade kaupa prominentsete demokraatide sõnavõtte, kus nad kutsusid üles oma pooldajaid võitlema, paljudel juhtudel vägivalda kasutama. Näiteks lubas Joe Biden president Trumpi peksta ja asepresident Kamala Harris koguni  väitis, et kui ta juhtub Trumpiga ühes liftis olema, siis Trump eluga ei pääse. Demokraadid muidugi teadsid juba enne, kui nad tagandamise protsessi alustasid, et pole kõige vähematki võimalust president Trumpi süüdi mõista.

Tulevik tuleb – mõnele sünge, mõnele helge

On põhjust karta, et Joe Bideni vasempoolne administratsioon jätkab ja kiirendab s sotsialismi juurutamist, massilist ebaseadusliku odava tööjõu sisserännet, tööhõive- ja majanduse langust ja, mis veelgi halvem, sõnavabaduse ja ausa valimissüsteemi drastilist piiramist.

Bideni presidendi kampaania käigus mängis tähtsat rolli demokraate soosiv vasempoolne  peavoolumeedia, mis tegutses häbenematult Bideni propaganda agentuurina. Uuringud tuvastasid, et peavoolu meedia poolt avaldatud „“ olid rohkem kui 90 protsenti Trumpi vaenulikud ja Bidenit toetavad.

Informatsiooni ja interneti hiiglased, Twitter, Facebook ja Google, mitte ainult ei pakkunud ühekülgset toetust Bidenile, nad isegi otseselt tsenseerisid Bidenile ja demokraatidele kahjulikke uudiseid, nagu näiteks Bidenite pere korruptiivsed äritehingud Hiinas ja teistes riikides. Samas  pasundasid nad Trumpi halvustavaid teateid.

Järgnes president Donald Trumpi Twitteri konto sulgemine ja jätkuv parempoolsete ning konservatiivsete vaadetega inimeste tsenseerimine. Konservatiivsele sotsiaalvõrgustikule Parler näiteks lõpetas Amazon majutusteenuse pakkumise. Amazoni ja Washington Post ajalehe omanik Jeff Bezos on tõusnud maailma rikkamaks inimeseks, sest Wuhani ja  paljude kohalike äride hävitamine eelmise suve märatsemiste käigus sundis paljusid Amazoni internetiäri kasutama.

Väidetavaid laiulatuslikke valimispettusi pole ikka veel põhjalikult uuritud ega tõde tuvastatud.

Sünge tulevikuga le kaasneb paratamatult sünge tulevik vabale maailmale ja le.

Näib, et Hiina kommunistliku partei miljonite dollarilised investeeringud Bideni pere kompromiteerimiseks tasuvad endid miljonite kordselt. Hiinale koidab helge tulevik, sest tõenäoliselt suudab Hiina eluaegseks diktaatoriks pühitsetu Xi Jinping saavutada Bideni valitsemise ajal oma eesmärgi muuta Hiina asemel maailma mõjuvõimsamaks riigiks.

Jüri Toomepuu

Kaabu.jpg

The post Jüri Toomepuu: Bideni valesammude rägastik appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Eesti, Poliitika, Uued uudised
Igor Gräzin: Reformierakonna välisministrid pidasid läbirääkimisi Moskvaga, et Eesti alad Venemaale ära anda

Seoses Reformierakonna algatatud initsiatiiviga korraldada Venemaaga ühinemise küsimuses rahvahääletus peab õigusteadlane ja endine liige Igor Gräzin vajalikuks meenutada olulist seika.

„Kuna Reformierakonna ettepanekud on seotud allutamisega Moskvale, pean vajalikuks meenutada: kaks Reformierakonna välisministrit õkva järjepanu on pidanud läbirääkimisi Moskvaga selleks, et ära anda territooriume Venemaale,“ kirjutab Igor Gräzin oma sotsiaalmeedias.

„Üks rääkija oli Kaljurand, kes püüdis sokutada meie maid läbi Vene välisministri Lavrovi. Meid oli neli saadikut, kes läksid Moskvasse, et seda ettepanekut nulli lükata. Tuletan meelde, et too maade äraandmise lepe on täna projektina tehtud MINU parandusega, mis VENEMAALE EI SOBI.“

Piirilepingu saaga

ja esimene katse piirilepet sõlmida ulatub 2005. aastasse, kui 18. mail 2005 kirjutasid ja Venemaa välisministrid Moskvas alla uuele -Venemaa piirilepingule. Riigikogu ratifitseeris uue piirilepingu 20. juunil 2005, lisades ratifitseerimisseadusele preambuli, milles viidati rahulepingule ja öeldi, et võrreldes Vabariigi põhiseaduse artikliga 122 on piiri osaliselt muudetud. Venemaad ärritas viitamine Nõukogude okupatsioonile ja rahulepingule ning ta võttis oma allkirja lepingult tagasi seda ratifitseerimata.

18. veebruaril 2014 allkirjastasid välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov Moskvas järjekordse -Venemaa piirilepingu. Uus piirileping ei ole jõustunud, oodates mõlema riigi parlamendis ratifitseerimist.

Piirileppe ratifitseerimisel jääks lõplikult ilma 5,2% rahulepingu järgsetest aladest, st jõe tagustest aladest ja Petserimaast, mis rahulepingu alusel kuuluvad le.

The post Igor Gräzin: Reformierakonna välisministrid pidasid läbirääkimisi Moskvaga, et Eesti alad Venemaale ära anda appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast