Rubriik: Uudised

Maailm, Uued uudised
Taani võtab massirände takistamist ja oma kultuuriruumi kaitsmist väga tõsiselt, olles eeskujuks kogu Lääne-Euroopale

Hiljuti võttis parlament vastu uue e, mis võimaldab el deporteerida asüülitaotlejaid Euroopa Liidust väljapool asuvatesse riikidesse ja menetleda nende taotlusi seal.

sotsiaaldemokraatide juhitud e uue e eesmärgiks on vähendada alusetute asüülitaotluste esitamist, ent loomulikult on massimigratsiooni toetav leer t teravalt kritiseerinud. Ilmselt kardetakse muuhulgas, et mitmed teised EL-i riigid võivad st eeskuju võtta.

migratsioonipoliitika oli juba enne uut t üks Euroopa karmimaid, ühtlasi on üks neist riikidest, mis näeb tõsist vaeva, et kaitsta kohalikke traditsioone ja väärtusi üha enam pealtungiva mitmekultuurilisuse, massilise immigratsiooni ja poliitilise islami eest.

  1. juunil vastuvõetud migratsioonie muudatus (häältega 70-24) annab ele õiguse sõlmida lepinguid EL-i mitte kuuluvate riikidega (nn kolmandate riikidega), et luua sinna asüülitaotluskeskused inimestele, kes soovivad asüüli s.

immigratsiooniminister Mattias Tesfaye – sotsiaaldemokraat ja Etioopiast sisserännanud immigrandi poeg – ütles Financial Timesile, et on leidnud juba mitu riiki, enamasti Aafrikas, mis võivad olla valmis avama sisserändajate vastuvõtukeskuseid.

Aprillis kirjutas Tesfaye alla vastastikkuse mõistmise memorandumile Ruandaga. „ soovib leida uusi ja jätkusuutlikke lahendusi praegustele rände- ja pagulasküsimustele, mis on seotud päritolu-, transiidi- ja sihtriikidega. Praegune varjupaigasüsteem on ebaõiglane ja ebaeetiline, innustades lapsi, naisi ja mehi alustama rändeteedel ohtlikke reise, samal ajal kui inimkaubitsejad teenivad selle pealt suuri summasid,” seisab memorandumis.

„Rändeprobleemide lahendamiseks on vaja leida uusi lahendusi, mis tuginevad terviklikul lähenemisviisil ja õiglasl ning inimlikumal varjupaigasüsteemil. See hõlmab ebaliku rände algpõhjuste käsitlemist, pagulastele par pakkumist konfliktipiirkondades ning abi suurendamist vastuvõtjariikidele, päritolu- ja transiidiriikidele (rändeteedel), et parandada piirihaldust, tugevdada varjupaigasüsteemi ja võidelda inimkaubandusega.“

Massiimmigratsiooni pooldajaid on uus tõsiselt ärritanud. Euroopa Komisjon teatas, et „tunneb tõsist muret“ asüülitaotlejate deporteerimise pärast kolmandatesse riikidesse. ÜRO põgenikeagentuuri kõrge asevolinik Gillian Triggs hoiatas, et „selline tegevus kahjustab turvalisust ja t otsivate inimeste õigusi, demoniseerib ja karistab neid ning seab ohtu hulgaliselt elusid“.

ÜRO põgenikeagentuuri kõneisik Shabia Mantoo lisas aga, et agentuur „seisab endiselt kindlalt vastu rahvuslikele initsiatiividele, millega deporteeritakse asüülitaotlejaid sunniviisiliselt teistesse riikidesse ning õõnestatakse pagulaste rahvusvahelise põhimõtteid“.

s Euronewsile ütles inimõiguste instituudi vanemteadur Nikolas Feith Tan, et plaan toob endaga kaasa väga põhimõttelise muudatuse rahvusvahelises asüülisüsteemis. „Kuni praeguseni oli põgenike peamiselt territoriaalne. Kui inimene jõudis , siis tuli l hinnata, kas ta on põgenik või mitte ning vajadusel tagada talle . Uus muudab territoriaalse asüüli põhimõtet.“ Tani sõnul ei ole uus vastuolus rahvusvaheliste tega, kuid ilmselt tuleb olla valmis selleks, et vastuvõetud e osas pöördutakse kaebustega kohtusse.

  1. aastal võimule tulnud ja peaminister Mette Frederiksen on lisaks eelpool mainitud ele võtnud massilise migratsiooni vähendamiseks veel terve hulga meetmeid.
  2. juunil võttis parlament vastu e, millega võib tühistada kriminaalsete grupeeringute liikmetel kodakondsus. justiitsministri Nick Hækkerupi sõnul on jõukude kuritegevus muutunud s tavapäraseks. „Valitsuse eesmärk on tagada taanlastele turvaline igapäevaelu. Kui jõugud seda turvalisust rikuvad, siis peavad sellel ol ka tõsised tagajärjed,“ ütles Hækkerup.
  3. mail võttis parlament vastu , mis annab ele õiguse saata maalt sunniviisil välja eitava vastuse saanud asüülitaotlejad ja teised illegaalsed . Seadus lubab jälgida migrantide mobiiltelefone, et tõhustada väljasaatmisprotsessi. Seaduse eesmärk on lahendada olukord, kus migrantidele maksti riigist lahkumiseks 100 000 kuni 225 000 taani krooni, inimesed võtsid küll raha vastu, kuid riigist ei lahkunud. Mõned lahkusid, kuid tulid hiljem tagasi.

  4. mail karmistas kodakondsust. Tulevikus ei ole varas kriminaalkaristusega isikutel võimalik kodakondsust saada. Immigratsiooni- või sotsiaalkindlustussüsteemi reegleid rikkunud isikutel tuleb kodakondsustaotluse esitamisega oodata kuus aastat. Lisaks peab taotlejal ol olnud kindel töökoht või oma ettevõte vählt kolm aastat ja kuus kuud taotluse esitamisele eelnenud nelja aasta jooksul.

liberaalse partei kõneisik Morten Dahlini sõnul ei ole kodakondsus mingi kingitus, vaid see tuleb välja teenida. „Inimesed, kelle me vastu võtame peavad st hoolima ja ol kuulekad.“

  1. mail esitas hulga uusi ettepanekuid võitluseks „reoossete ja kultuuriliste paralleelühiskondade“ tekkimisega s. 9. märtsil keelustati mošeede ehitamine välisriikide rahastusel. Samal päeval võeti häältega 96-0 vastu , mis keelab s alaealiste reoossed abielud ja sundabielud. Selliste abielude sõlmijaid võib karistada kuni kahe aastase vanglakaristusega ja st väljasaatmisega.
  2. augustil 2018 keelustati islami näokatte kandmine avalikes kohtades.

s elab 5,8 miljonit inimest ja viimase viie aasta jooksul on seal esitatud igal aastal umbes 40 000 uut asüülitaotlust. Enamik taotleja on Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida moslemiriikidest. Seega on s tekkinud üsna suured Süüria, Türgi, Iraagi, Iraani, Pakistani, Afganistani, Liibanoni ja Somaalia immigrantide kogukonnad. Pew Research Centeri andmetel moodustavad moslemid elanikkonnast umbes 5,5%. Saste trendide jätkumisel on see protsent aastaks 2050 juba 16.

Allikas: Gatestone Institute

Loe otse allikast

Kohus
Tartu Halduskohus tühistas esialgse õiguskaitse õlitehase püstitamiseks

PSITEADE

Tartu Haldus

04.06.

-Jõesuu Linna väljastas korraldusega nr 157 ehitusloa Auvere külas Keskterritooriumi kinnistul ENEFIT282 õlitehase püstitamiseks vastavalt OÜ EstKonsult poolt veebruaris . a koostatud „ENEFIT282 Õlitehas“ eelprojektile. Lisaks otsustas -Jõesuu Linna määrata ehitusloa kõrvaltingimuseks esitada enne ehitamise alustamist -Jõesuu Linnaele ehitusprojekti ekspertiis.

MTÜ võlu esitas Tartu Halduskohtule kaebuse -Jõesuu Linnae 27.03. korralduse nr 157 tühistamiseks koos EÕK taotlusega vaidlusaluse korralduse kehtivuse peatamiseks halduskohtumenetluse ajaks.

Kaebaja MTÜ võlu leiab, et vaidlusalune ehitusluba on vastuolus rahvusvaheliste kokkulepetega. Arvesse ei ole võetud kõiki rahvusvahelis kokkulepe tulenevaid i, mille täitmine ehitusloa realiseerimisel ja ENEFIT282 õlitehase rajamisel ja käitamisel võimatuks muutub. Kaebaja arvates ei võimalda ehitusluba neid täita.

Lugupidamisega

Kristi Ehrlich

pressiesindaja

Viru Maa

5302 1896

Loe otse allikast

Kohus
Viru Maakohus mõistis Marti Kuusiku kehalises väärkohtlemises õigeks
PSSITEADE

Viru Maa

28.05.

Viru Maa mõistis täna Rakvere kohtumajas peetud istungil Marti Kuusiku kehalises väärkohtlemises õigeks ning tunnistas õigusvastaseks Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Ene Timmi jälitustoimingu loa.

Kohus, hinnanud kõiki tõendeid, leidis, et süüdistatava Marti Kuusiku süü tle esitatud süüdistuses ei ole tõendatud. Marti Kuusik ennast ise süüdi ei tunnistanud. Ka kannatanu ei ole Marti Kuusiku vastu süüdistust esitanud.

Loe otse allikast

Kohus
Pärnu Maakohus mõistis Mikk Tarraste 20 aastaks vangi

Pärnu Maa tunnistas täna Mikk Tarraste (33) süüdi üldohtlikul viisil, teise süüteo varjamise eesmärgil toime pandud kahe inimese mõrvas ja laskemoona ebalikus käitlemises ning mõistis talle liitkaristuseks 20 aastat vangistust. Lisakaristusena võttis mehelt ära relva ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise õiguse maksimaalseks ega ettenähtud tähtajaks, s.o 5 aastaks.

Kohus rahuldas kõigi kannatanute tsiviilhagid täies ulatuses, kokku mõistis Mikk Tarrastelt kannatanute kasuks välja üle 334 000 euro.

Loe otse allikast

Eestinen, Uudised, Välisuudised
Veider lugu: India koroonaohver ärkas matustel ellu

76-aastane ohver ärkas matustel ellu vaid mõni hetk enne kremeerimist. arvas enne seda, et eakas naine on surnud.

Naisel nimega Shakuntala Gaikwad tuvastati eelmisel nädalal. Naine oli tahetud viia Baramati linnas asuvasse Silver Jubilee haiglasse, aga teda ei võetud vastu, kuna haigla oli täis, vahendab Yahoo.

Kuni pere ootas kiirabi, kaotas naine teadvuse, mistõttu arvas pere, et ta on surnud ja hakkas ette valmistama kremeerimist.

Mõni hetk enne tuhastamist ärkas aga tuleriidale pandud naine ellu ja hakkas paaniliselt nutma. Kohalik kinnitas juhtunut. Peale seda viidi naine haiglasse.

on andnud lähedastele juhised, kuidas haigeid kremeerida. Eile aga tekitab üks rahvasaadik elevust, kui teatas, et vastu aitab lehma virtsa joomine. Ühtlasi teatas rahvasaadik Pragya Thakur, et lehma virts on kopsurohi.

arstid on hoiatanud inimesi, kes määrivad end kokku lehma sõnniku ja virtsaga, kuna see võib nakkuse levikut kiirendada.

An elderly Indian woman whose family believed she had died from COVID-19 was moments from being cremated when she opened her eyes and began crying

A woman in , believed to have died from COVID-19, woke up moments before her own crtion. The 76-year-old was already on a funeral bier when she woke up crying, shocking family members. The woman ed positive for COVID-19 several days ago, but her current condition is unknown.

//cdn.embedly.com/widgets/platform.js

The post Veider lugu: India koroonaohver ärkas matustel ellu appeared first on eestinen.

Loe otse allikast

Eesti, Uued uudised
Ise provotseerin, ise nõuan raha – tarandid ja hartlebid hagejatena kohtus

Selle aasta maikuu tundub olevat eriline – nimelt nõuavad i provotseerinud intrigandid raha neilt, kes seda takistada püüdsid.

Indrek Tarandi nõue EK vastu kirjutasid Uued  loos “Indrek Tarandi kaasused on justiitssüsteemi häbiplekk”, nüüd on sellele lisandunud Florian i väljapressimislugu, või nagu kirjutab : “Saksa politoloogiadoktor nõuab Vooglaiult hüvitist. Tunnistajad: ta ise provotseeris! /…/ Lapsevankriga isa, kes el odinlastega sekeldustesse sattus – nii on avalikkuse ette jõudnud Saksa politoloogiadoktor Florian , kelle kohtuasja teisipäeval Harju maakohtus arutati.”

s töötav saksa äärmuslane läks kõnealusel päeval 200 ürituselt lapsevankriga läbi Vabaduse väljakul toimunud rändevastase miitingu, nimetas sealolijaid fašistideks ja rammis siis lapsevankriga turvamehi, naine filmis kõrvalt provokatsiooni kulgu – selline on loo üldtaust. Mees ise on tunnistanud, et ägestus, kuid asus siiski Varro Vooglaiult väidetava valeinfo eest raha välja pressima.

Mõned kommentaarid Õhtulehe loo alt.

lasel pole õigus sekkuda oma välismaal asuva elukohariigi poliitikasse, osaleda partei töös, kuuluda elukohariigi parteisse ja võtta osa .”

“Saksa politoloogiadoktor peaks hüvitist maksma moraalse kahju tekitamise eest eesti rahvale riigi pealinnas.”

“Sõimates eestlasi fašistideks, olles samal ajal nende järeltulija, on ikka kõrgem pilotaaž. See tüüp meenutab roojavat isendit võõra ukse taga, kes küsib paberit ja kui saab eitava vastuse, siis kaebab kõik kohtusse. Miks see “politoloog” oma kodumaal ei tegutse? Kas tase ei võimalda?”

“Talle ei meeldinud, et t lapsevankri rünnakut provokatsiooniks nimetati, t olla olnud emotsionaalselt häiritud lihtsalt. Aga MIKS sel juhul naine elt filmis?”

“Minu vana nimetas selliseid flooriane kiduussideks. Ei tea, miks…”

The post Ise provotseerin, ise nõuan raha – tarandid ja hartlebid hagejatena kohtus appeared first on Uued Uudised.

Loe otse allikast

Eesti, Majandus, RSS, Uudised
USA kütusetorustiku sulgenud häkkerirühma serverid on maas

Tundmatud toimijad näivad olevat sulgenud häkkerirühma Darkside serverid vaid nädal pärast seda, kui see ilmselt Vene taustaga seltskond põhjustas lunavararünnakuga suure kütusetorustiku sulgemise.

Energiafirma Colonial Pipeline torustiku sulgemine jõudis tekitada Ühendriikide idarannikul kütusenappuse ja ostupaanika.

küberturvafirma Recorded Future sõnul möönis Darkside oma oma kodulehele tumeveebis jäetud kommentaaris, et on kaotanud juurdepääsu mõningate oma süsteemide avalikele osadele, muu hulgas blogile ja maksuserveritele.

Rühmituse sõnul on nende serverist kadunud ka krüptovaluutas lunarahamakseid.

Darkside on korraldanud raha väljapressimise eesmärgil rünnakuid ettevõtete vastu, kaaperdades nende IT-süsteeme.

Meedia on spekuleerinud, kes Darkside’i serverid maha võttis. Mõned on kahtlustanud, et selle taga on küberväejuhatusele alluv 780. sõjaväeluure brigaad.

Vastates reedel kongresmenide küsimustele, kas küberväejuhatus kavatseb midagi Darkside’i vstu ette võtta, ütles selle ülem kindral Paul Nakasone, et ta ei aruta üksuse operatsioone.

meedia andmeil maksis Colonial Pipeline häkkeritele lunaraha.

Kanali andmetel nõudis kuritegelik rühmitus pea viis miljonit dollarit. Esialgu pole teada, kui suure summa ettevõte tasus, kuid krüptovaluutaärile ja plokiahela süsteemidele keskendunud Ellipticu analüütikute sõnul tuvastasid nad Darkside’i rahakoti, kuhu Colonial oli kandnud 8. mail 75 bitcoini ehk (3,8 miljonit dollarit).

Turvafirmade andmeil näib Darkside olevat oma tegevuse lõpetanud, kuid nad ei välistanud, et nad võivad taas teise nime all välja ilmuda või et teised jätkavad nende tarkvara kasutamist.

Colonial Pipeline teatas kolmapäeval, et ettevõtte töö on taastumas. Energiafirma hoiatas samas, et kulub veel mitmeid päevi, kuni kütusetarned suudetakse taastada normaalsele tasemele.

Firma teavitas läinud laupäeval, et peatas küberrünnaku tõttu ajutiselt 8900 kilomeetri pikkuse naftatorustiku töö, mille kaudu liigub umbes 45 protsenti kogu idarannikul kasutatavast kütusest.

Kompanii toimetab oma torujuhtmete kaudu bensiini, diislikütust, lennukikütust ja kodumajapidamiste kütteõli Mehhiko lahe äärse naftatöötlustehas idarannikule.

Vena tõrjus teisipäeval süüdistusi, et riigi idarannikut kütusega varustava Colonial Pipeline’i naftatorustiku rivist välja löönud lunavararünnaku taga oli Venal baseeruv rühmitus.

president Joe Biden ütles esmaspäeval, et pole tõendeid Vena võimude seotuse kohta küberrünnakuga Colonial Pipeline’i torustikule, kuid on viiteid, et rünnakuks kasutatud lunavara “asus Venal”.

Biden lubas te kavandatavatel kõnelustel Vene presidendi Vladimir iga üles võtta.

Loe otse allikast

Eestinen, Uudised, Välisuudised
16-aastane soomlanna taotles ise vanemate juurest ära võtmist – lõpetas suhted mainipuleerivate vanematega, kes pidasid last haigeks

Maria (nimi muudetud) sattus lastekodusse, kuna t vand mõtlesid välja valesid selle kohta, et tütar on haige ja vajab abi. Noor naine sai aga is suurepäraselt hakkama, tal oli palju hobisid ja tal läks ka muidu väga hästi.

Maria on varsti paarikümneaastane noor naine. Praegu õpib ta üliis õigusteadust ja saab iseseisvalt hakkama, vahendab MTV.

Tal läks juba lapsena is väga hästi ja tal olid sõbrad. Ta tegeles muusika ja tantsuga. Väljapoole paistis kõik suurepärane ja tundus, et kõik on hästi.

s paistis ka muidu väljapoole kõik hästi. Maria vand olid kõrgharidusega ja oma töös tunnustatud. Vanem õde õppis samuti hästi. Tegelikkuses polnud aga asjad nii ilusad, kui väljapoole paistis.

Vand tülitsesid omavahel palju. Pärast nuttu ja karjumist elati end välja laste peal. Isa oli agressiivne ja Maria väitel valitses kodus pidev hirmu õhkkond. Vahel lõi isa nii, et tütred seda nägid.

Kui olid väiksed, pani isa neid karistuseks keldrisse kinni, kui nad halvasti käitusid. Kodune õudus kestis 10 aastat. Maria hakkas koduse õhkkonna eest pagemiseks tegel kaheksa eri harrastusega. Vanem õde hakkas sõpradega rohkem aega veetma.

Teisme-eas hakkas Maria aru saama, et isa polnud tga käitunud nagu päris isa. Kui Maria hakkas 16-aastaselt varem toimunut meenutama, siis tulid meelde asjad, millest ta par meelega poleks tahtnud teada. Isa oli tütrele lähenenud ja teda katsunud. Isa kohtles last liiga intiimselt, viisil, kuidas vand tavaliselt lastega ei käitu. Lisaks oli isa armukade poiste peale.

Maria rääkis toona asjast ka le. Ema ja ka isa uus naine teadsid kõike, aga ei sekkunud, kuna ei tahtnud rikkuda suhteid isaga. Maria hakkas seetõttu ise abi otsima.

Maria rääkis, et isa suhtus kõikidesse meeldivalt, välja arvatud t ja . Seetõttu ei suutnud keegi uskuda, kuidas inimene võib muutuda nelja seina vahel. sees oli isa kõike kontrolliv. Isa kontrollis terve Maria lapsepõlve jooksul.

Maria vand lahutasid tervelt kolm korda t lapsepõlve jooksul. Maria lohutas lahutavat ja püüdis teda toetada. Kaks korda kolisid isa ja kokku tagasi, kuigi seda ei soovinud. Ema nuttis isa taga veel aastaid. Ta oli tihti haiguspuhkusel. Emast sai nõndaviisi märter, kelle eest pidid hoolits terve lapsepõlve jooksul. Vantelt tuge ei saanud.

Maria räägib, et õppis juba varakult, et kodus ei olnud vastutustundlikke täiskasvanud inimesi, kes oleks laste eest hoolitsenud. Ta ütles mitmel korral vantele, et tegelikkuses nad las ei hooli ja ei suhtu neisse lugupidavalt. Selle peale kehitasid vand ainult õlgu.

Vand võtsid Mariat tihti kaasa seltskondlikele üritustele. Mariale hakkas tunduma, et ta on mingi näituse-eksponaat. Sõprade vand kiitsid t saavutusi ja õnnestumisi, aga kodus oli vante suhtumine vastupidine. Laps oli vante jaoks ainult vahend.

Maria vand puutusid seoses tööga kokku ka lastega. See aga rikkus ära pere-elu. Algul hakkasid vand ise Mariat „ravima”. Tütre kohta tehti kodus psühhoanalüüsi ja talle anti teada, milline ta on ja mis tal viga on. Maria ise teadis, et t vand eksisid. Kuigi tütar tegeles spordiga ja tal oli palju hobisid, oli see vante arvates sundkäitumine. Kui tütar mängis klaverit ja lõi ise muusikat, oli see vante arvates märk liigsest pühendumisest.

Vante arvates oli Maria probleemne ja haige laps. Nende vastuoluliste märkuste tõttu hakkas Marial pea ringi käima. Vante jutt ei läinud kokku sellega, mida ta ise tundis ja koges. Ema arvates olid tal umisprobleemid ja ärevushäire, kuigi ta ise midagi sellist ei täheldanud. Ta oli vaid veidi häbelik ja kodune elu tekitas masendust. Maria väitel on väga halb, kui lapse tegevust niimoodi pidevalt valesti tõlgendatakse. See on lapse suhtes vaimne vägivald.

Teismelisena olid Marial tihti paanikahood ja kõhukrambid. Kodus olemine tekitas masendust ja ta hakkas tegel mitmete hobidega. Tal olid isegi enesetapumõtted, millest rääkis oma le. Ema aga teda ei kuulanud. Siis helistas tütar ise lastesse, et abi paluda. Pärast seda sulgesid vand ta mitmeks kuuks lastekodusse, kuna see oli nende viis tütart kontrollida.

Vand rääkisid ametivõimudele oma loo lapse olukorra kohta. Ametivõimud võtsid selle peale ühendust lastega. 16-aastane tüdruk võeti kiirkorras pere juurest ära. Ta pandi esialgu noorte vastuvõtukeskusesse ja siis noortekodusse.

Tüdruk oli selle peale šokeeritud. Viielise õpilasena, kel olid mitmed huvialad, paigutati ta kokku narkosõltuvuses noortega, kes vandusid ja rääkisid narkootikumidest ning toime pandud röövidest. Tüdruk sai šoki, kuna polnud varem millegi sellisega kokku puutunud. Ta ei saanud aru, kuidas t paigutamine sellisesse kohta aitab kaasa vante sobimatu käitumise lõpetamisele.

Maria muutus varasst vaiksks ja nuttis palju. Algul tundus talle, et on sattunud vanglasse. Teda intervjueeriti ja uuriti palju, kuna vand olid väitnud, et t olukord on halb. Vand manipuleerisid ka sotsiaaltöötajatega. Vand kasutasid ära oma ametipositsiooni ja kasutasid lastet vahendina oma tütre vastu.

Maria kohtus pere juurest äravõtmise ajal noortekodu psühholoogiga. Lisaks käis ta omal algatusel ja oma raha eest kohtumas lastepsühhiaatriga. Mõl asjatundja arvamused tüdrukust olid ühesugused. Psühholoog tuvastas pärast 5 korda Mariaga kohtumist, et tüdrukul pole mingeid probleeme nagu psühhoos või enesetapumõtted. Marial polnud probleeme vaimse tervise ega umisega. Lisaks sai tüdruk suurepäraselt hakkama is ja oma hobidega.

Psühhiaatri arvamus oli sama. Tüdruk polnud masendunud ega stressis. Vestlus ei tulnud välja vaimse tervise probleeme. Head olukorda peegeldavad Maria suurepärane õpiedukus ja mitmete loovate hobidega tegelemine. See tähendab, et ei psühholoog ega psühhiaater ei leidnud midagi, mis oleks kinnitanud vante väiteid lapse kohta.

Vand aga ajasid oma asja edasi ning edastasid lastele arvamusi psühhiaatritelt, kes polnud lapsega isegi kohtunud. Lisaks nõudsid nad, et laps pandaks ravile kinnisesse asutusse. Maria kohta kirjutasid arvamusi isegi peretuttavad. Vante nõudmised ja väited muutusid absurdseteks.

Ema arvates oli tütrel anoreksia, taandareng, dissotsiatsioon, Stockholmi sündroom, bipolaarne häire, mäluprobleemid, radikaliseerumine ja vägivaldsus. Keegi teine polnud aga Maria puhul midagi sellist täheldanud.

Noortekodus hakkas Maria olukord vähehaaval paran, kuna ta ei puutunud enam kokku koduse ahistava õhkkonnaga ja ta sai olla van el. Ta sai rohkem keskenduda õppimisele. Gümnaasiumis suurenes tüdruku enesekindlus ja paranes füüsiline olukord. Kui ta käis noortekodust kodus puhkusel, halvenes olukord kohe. Kodus olid jätkuvalt pidevad tülid. Olukord oli veel hullem kui oli siis, kui ta kodust lahkus.

Maria läks ise sotsiaaltöötaja juurde ja rääkis, et ta tahab kodust ele pikks ajaks. Maria võeti taas kiirkorras kodust ära. Maria katkestas omal soovil suhted vantega 16-aastaselt. Ta võeti pere juurest ära, mida ta oli ise soovinud. Ema üritas seda takistada, aga see ei õnnestunud, kuna Maria oli vastu.

Ema saatis tütrele sõnumeid, et ta naaseks vante juurde, aga ametlikult ta lapse koju tulekut ei taotlenud. Samal ajal rääkis lastele, et tütre tegevust tuleks rohkem piirata ja sundida teda suhtl oma vantega.

Gümnaasiumi lõpetas Maria suurepärase tulemusega, t keskmine hinne oli 9,5. Kooli ja hobidega läks kõik hästi, aga Maria oli pettunud selles, kuidas laste ja sotsiaaltöötajad suhtusid t vantesse ja nende väidetesse. Lastes ei käsitletud üldse vante tegevust. Selle asemel otsiti kogu aeg vigu tütres.

Pärast täisealiseks saamist kolis Maria noortekodust omaette üüripinnale elama. Pärast gümnaasiumi pääses ta kohe ülii ja nüüd ta õpib üliis ja tegeleb muusikaga. Noorel naisel on palju parem, kui ta ei pea vantega kokku puutuma. Vand aga pole teda rahule jätnud.

Maria on salastanud oma aadressi ja telefoni, aga vand on need välja uurinud. Ta peab vante tegevust häirivaks. Nad levitavad tütre kohta igasuguseid jutte. Tütar peab hoidma oma elu vante eest salajas, et vand ei saaks saboteerida. Nüüd õigusteadust õppides on aru saanud, et vante tegevuses on kuriteo tunnused.

Vand on kasutanud oma tegevuses ka sugulaste abi. Ema sõnumid algavad alati armastuse avaldusega. Tütar on vantelt palunud, et ta rahule jäetaks, aga vand pole sellest aru saanud. Vand võtsid tütrelt t pärandiraha kolm päev enne 18-aastaseks saamist. oli säästukindlustuse kontol ja tütar ei saa aru, kuidas vand sellele juurde pääsesid ja miks nad seda tegid. Õde sai sama summa, kui sai 18-aastaseks.

Pärast lastekodust ärakolimist on Maria kohtunud oma ga näost näkku vaid ühe korra. Ema oli mangunud kokkusaamist ja lõpuks tütar nõustus. See oli aga viga. Kohtumine jäi lühikeseks, kuna sellest ei tulnud midagi välja. Tütar tahtis lt vastuseid oma küsimustele. Ta oleks tahtnud teada, miks nad olid isaga tütre vastu nii halvad ja väitsid, et tütar on haige. Ema tunnistas seda alles siis, kui tütar rääkis, et on sellest lugenud lastele esitatud dokumentidest. Lõpuks aga eitas taas kõike.

Oma isaga kohtus Maria viimati kaks aastat tagasi. Tütar teab, et vand on hirmul oma maine, töö ja karjääri pärast. Neil oleks hirmus häbi, kui inimesed teada saavad, et nad pole oma laste eest hoolitsemisega hakkama saanud. Maria on aga õnnelik, et sai lõpuks oma elu peale.

Vahel tulevad Mariale vanad asjad meelde. Ta elab lapsepõlve traumasid veel pikalt läbi, aga vaimselt on ta vabam ja tunneb end paremini kui kunagi varem. Maria väitel näitab t juhtum, et väärkohtlemine ei pruugi alati olla füüsiline ja nähtav. Teda väärkoheldi terve t lapsepõlve aja ja ta oli vaimse vägivalla ohver, aga keegi ei sekkunud.

The post 16-aastane soomlanna taotles ise vanemate juurest ära võtmist – lõpetas suhted mainipuleerivate vanematega, kes pidasid last haigeks appeared first on eestinen.

Loe otse allikast