Rubriik: Maailm

Maailm
USA talunikud nõuavad õigust ise oma traktoreid remontida

Mittefarmeril (ja eestlasel – toim) võib olla seda uskuda, aga -s ei tohi moodsate traktorite omanikud neid ise remontida – põhjuseks ed, mis loodud tarkvara intellektuaalse omandi ks, vahendab Modern Farmer. 

Tegelikult läheb see hullus veelgi kaugle. Eelmisel aastal kirjutas suurim traktoritootja John Deere autoriõiguste ametile, et traktori ostnud inimesed ei oma neid – mitte sellisel viisil, nagu avalikkus on harjunud omandi mõis aru saama. Selle asemel on John Deeri teatel traktori ostnud inimesed hoopiski soetanud “litsentsi opereerida sõidukiga selle eluea jooksul”.

Veidra olukorra taga on 1998. aastal vastu võetud autoriõiguste akt DMCA, mille eesmärgiks oli kaitsta tarkvaratootjaid piraatluse eest, aga mis eriti ei töötanud. John Deere on hüpanud mängu sellele, et firma moodsatel traktoritel on kasutatud märkimisväärselt tarkvara. Enam pole tegu lihtsate masinatega, vaid neid on programmeeritud töötama efektiivslt, neil on diagnostika juhtimissüsteemid ja suhtlustarkvara.

See tähendab seda, et traktoriomanikud ei tohi oma traktoreid remontida – ja kui seda tehakse, on see DMCA rikkumine. Niisiis, kui masin lakkab töötamast, ei saa omanik ise jaole minna, uurida, mis viga ja seda korda teha. Selle asemel peab ta e järgi viima traktori hoolduskeskusse (mis peab ol konkreetse tootja oma, kuna ainult tol on luba selle masina probleeme analüüsida). See võib olla kulukas ja ajamahukas. Ning lisaks ka ebavajalik – vählt nende erinevate osariikide farmerite sõnul, kes praegu töötavad selle nimel, et sundida traktoritootjaid teg oma diagnostikatööriistu kättesaadavaks iseseisvatele remonditöökodadele ja traktoriomanikele.

Mitte kõik pole selles konfliktis talunike poolt. AP teatel on mõned mures, et see võiks traktoritootjate kasumeid vähendada ja neile muresid põhjustada. Traktoriomanikud pole muidugi nõus, neid häirib, et traktoreid koheldakse teistmoodi kui nende autosid ja veokeid, mida võib hooldada igas iseseisvas töökojas.

Allikas

Maailm
Miks islamimaailm ei arene – Objektiiv

Sel ajal, kui pea kõik kultuurid on arenenud primitiivse demokraatlikeks ja võrdõiguslikkusele pürgivateks ühiskondadeks, on ühel neist õnnestunud tallel hoida oma brutaalsus ja mahajäänud traditsioonid ja väärtushinnangud sellisena, nagu need olid 1400 aastat tagasi.

Tänapäevalgi elab enamik moslemeid selliste väärtuste ja traditsioonide järgi. Nende jälgedes minnes jõuame kõrberahvasteni, kelle keskel ka nende usundi rajaja elas. Kui tutvuda tänase islami perekondliku ja ühiskondliku eluga, on see kui ajaränd tagasi Muhamedi aega. Leiame sealt õõvastust esile kutsuvaid, täiesti ebainimlikke i ja traditsioone, mis on osaliselt koguni kuritegelikud. Ometigi meie humaanne ühiskond aktsepteerib neid mingil kummalisel põhjusel.

Kui mittemuslimi teadlased leiutavad päev päeva järel uusi ravimeid ja avastavad universumit, siis suur osa islamiühiskondi amputeerivad siiani pisivarguste eest jäsemeid, loobivad kividega surnuks naisi ja homosid, keelavad sõnavabaduse ja ning ei ole saavutanud midagi ei loodusteaduse, inimõiguste või rahu edendamise osas.

Millised on need kultuurilised tegurid, mis hoiavad muslimeid 7. sajandis?

Religioon

Pea kõik teised usundid annavad oma järgijatele võimaluse tõlgendada nende pühadeks peetavaid tekste selliselt, mis võimaldab neid sobitada kaasaegsetesse inimõigustesse ja isiklike vajaduste seisukohast lähtudes. Islam peab moslemeid, kes ei tõlgenda koraani täht-tähelt, lindpriideks. Islami šariaadite kohaselt on reeturi palgaks surm. Selliselt toimib šariaadiivalt ühiskonna moderniseerumisele.

Faktil, et moslem saab karistada koraani maailmapildi eitamise eest, on otsene mõju sellele, et koraani naiivse ja lapsiku maailmapildiga vastanduvad teaduslikud tõsiasjad on jätkuvalt tõrjutud. Islamimaailmas on ka ülimalt suur sugulusabielude hulk – 70% pakistanlas, 45% araablas ja vählt 30% türklas on abielus oma hõimlasega ning see on jätkunud paljude sugupõlvede jooksul. Teaduse tõrjutus koos inimfaktoriga on loonud olukorra, mil maailma teadusuuringu kuulub moslemitele vaid murdosa ja näiteks Nobeli preemia kandidaatide hulgas on nad selges vähemuses. Araabia keelde on viimase tuhande aasta jooksul tõlgitud vähem raamatuid kui hispaania keelde ühe aasta jooksul.

Islamis tõstetakse religioon kõrgle teaduslikest leiutis, mille abil võib näiteks leevendada inimese füüsilisi vaevusi või mõista paremini universumi ehitust.

Kasvatus

Teiseks tugevaks mehhanismiks on islamimaailmas laste kasvatamine. Iga lapse kohal on pidev vägivalla- ja surmaoht, kui ta julgeb tunnistada teist usku kui t vand. Kui vand võimaldavadki lapsel valida teine usk, siis teised moslemid ei kõhkle usutaganejaid tappa. Selline vägivald on laialt levinud. Piinamine, igapäevased õõvastavad hukkamised ning jäsemete amputeerimised, kividega surnuksloopimised kannavad hoolt selle eest, et moslemid ei julge vaidlustada mitte midagi ning jäävad šariaadiega määratud elukeskkonnale truuks. Koraani hadith’ites on rohkeid põrguelu lubadusi neile, kes julgevad astuda Muhamedi käskude vastu, ning see hirmutab inimesi nii palju, et nad ei söanda hüljata seda kultuuri, mis neid tegelikult enda alla heidab. Mäletan selgelt, kuidas kinnipidamisasutuses, kus töötasin, kaotas enamik moslemeid igasuguse huvi ja empaatia, kui ütlesin, et ma ei usu Allahisse.

Kui laps õpib elama sama agenda järgi nagu t vand, muutub suur osa neist vastuvõtlikuks vägivalda propageerivatele kirjutistele. Kus iganes nad ka ei ela, on väga paljud neist viitsütikutega pommideks.

Abielu

Muhamedi õpetuse alusel võib mosleminaine abielluda vaid moslemiga. Sagedasti saabki t valituks veresugulane. Selline praktika tugevdab meeste vastuseisu väljastpoolt tulevatele mõjutustele. Kuna naisi peetakse kui orje – nad ei saa lahkuda oma religioonist, keskkonnast ja sageli vägivaldsete meeste juurest. Neil on vaid pisut vabadust ja õigusi. Kui nad põgenevad või soovivad lahutust, saavad nad enamikul juhtudel kogeda füüsilist vägivalda omaenda lähedaste poolt ning see lõpeb tihti surmaga. Vägivaldsetel isadel on õigus oma lapsele. Kuna naised kuuluvad teisejärgulisse kategooriasse ning neil puudub tavaliselt haridus või õigus seda saada, on neil ka väga piiratud võimalused end ise elatada. Ning kui keegi juhtub solvama “perekonna au”, elab selline naine oma elu lõpuni surmahirmus.

Pea kõik mosleminaised on sunnitud “võtma vastutust” ning edendama islamikultuuri, kuigi selles leidub palju naiste suhtes ahistavat. Abielued kannavad hoolt selle eest, et nende peredes ei oleks kohta mittemoslemitele.

Viha mittemoslemite vastu

Islami üheks põhiprintsiibiks on viha mittemoslemite vastu ning pürgimus tekitada neile füüsilist kahju. Koraan ja islamistlikud kirjutised on täis meie, lääne inimeste vastu suunatud propagandat, milles räägitakse poeetiliselt sõnu käänates, kuidas terroriseerida, kahjustada ja tappa ateistid ja teiste religioonide esindajad. Mittemuslimite demoniseerimist võib võrrelda koguni sõjapropagandaga, mida levitatakse te ja jutlustajate vahendusel, et kõrvaldada psühholoogilised takistused vaenlastega võitlemiseks. Ei ole üllatav, et moslemitele keelatakse sõprus mittemoslemitega.

Seega peab moslem pidama teise kultuuri inimestega teatud distantsi. Islam takistab oma inimestel saada eluks inspiratsiooni vähembarbaarsetelt kultuuridelt.

Etniline uhkus

Üheks kultuuripsühholoogiliseks faktoriks, mis on teinud võimalikuks islamikultuuri arengupeetuse, on moslemite etniline uhkus. Hoolimata sellest, kui piinlikud näivad islamikultuuri avaldumisvormid, võivad moslemid olla uhked oma identiteedi üle. Islami kohaselt on moslemite ülesandeks valitseda kõiki ülejäänuid, kes on väärt vaid põrgutulest osa saama. Kui ma töötasin vanglas psühholoogina, kuulsin, kuidas moslemi vangid rääkisid oma ohvri, kelleks olid olnud alati mittemoslemid, välja arvatud siis, kui tegemist oli naiste korrale kutsumisega või teiste kuritegelike grupeeringutega. Moslemite seas eksisteerib väga tõsine ja laialtlevinud rassism mittemoslemite suhtes.

iline areng

Islamikultuuris on seega mitmeid enesemehhanisme, mis takistavad selle pooldajatel võtta vastu mõjutusi mittemoslemite elunägemusest. Samal ajal sildistatakse oma isamaa, oma kultuuri või usu üle uhkust tundvad inimesed läänailmas rassistideks, natsionalistideks ja sallimatuteks. Meie, läänlaste tsivilisatsiooni pikaajalisi traditsioone sallivuse ja avatuse osas trambitakse porri vasakpoolsete, meedia, EU ja ÜRO pingutustega, kes lehvitavad multikultuursuse lippe.

Sellised kultuuriarengud võivad saada eluõigust vaid ühel moel: islam jääb paigale sinna, kus see on, või muidu taandab ta ka läänilma tagasi aega, kus sõnavabadusest ja teadusest ei teatud midagi.

Tõlkinud Roland Tõnisson

r on Taani psühholoog, kes on muuhulgas vanglates intervjueerinud muslimi kinnipeetavaid. Käesolev artikkel on tõlge originaaltekstist, mis kannab pealkirja “How Islam managed to stay medieval for 1400 years”. See väljendab autori isiklikku arvamust, mis ei pruugi kattuda tõlkija seisukohtadega

 

Allikas

Maailm
EU kieltää puulämmitteiset saunat – mitä tapahtuu Suomen kesämökeille? – Uutiset – Iskelmä

EU on määräämässä saunojen maksimilämpötilaksi 60 astetta. Uusi direktiivi tekee perinteisistä puulämmitteisistä kiukaista laittomia.

Puulämmitteisiä kiukaita löytyy tulevaisuudessa vain museoista, ellei EU suostu tarkentamaan tuoretta direktiiviään. Euroopan komissio on nimittäin määrännyt, että jatkossa EU-alueella saunojen maksimilämpötila saa olla korkeintaan 60 astetta. Asia varmistetaan siten, että jatkossa kiukaissa tulee olemaan termostaatti, joka kytkee kiukaan pois päältä viimeistään tuohon lämpötilaan tultaessa.

Uuden direktiivin esitteli eilen EU:n terveysasioista vastaava ranskalainen komissaari Andre Prillé, joka perusteli muutosta saunan terveysvaikutuksilla.

– Ei ole mitään syytä, miksi sauna pitäisi lämmittää 80- tai jopa 100-asteiseksi. Tuollaiset kuumuudet eivät voi olla terveydelle hyödyllisiä lämpötiloja. Perinteinen turkkilainen sauna esimerkiksi on noin 45 asteinen ja rentouttaa todella hyvin. En itsekään tunne ketään, joka pitää yli 50 asteeseen lämmitettyä saunaa miellyttävänä, ranskalainen kertoo.

– Liian kuumat lämpötilat voivat olla terveydelle haitallisia ja jopa hengenvaarallisia. Muutama vuosi sitten suomalaisissa löylynheittokilpailuissa esimerkiksi yksi kilpailija menehtyi kuumien löylyjen takia.

Prillé on sitä mieltä, että suomalaiset huomioitiin hyvin direktiiviä valmisteltaessa.

– Uusi direktiivi huomioi erilaiset saunatottumukset, koska kovempaa lämpötilaa haluavat saavat edelleen lämmittää saunansa 60-asteisiksi, Prillé perustelee.

Uusi direktiivi astuu voimaan vuoden lopussa, että kiusvalmistajat ehtivät reagoida muutokseen. Vuodesta 2017 alkaen kaikissa myytävissä sähkökiukaissa täytyy olla termostaatti, joka estää saunan lämmittämisen yli 60-asteiseksi. Muunlaisia kiukaita ei saa myydä.

Direktiivin laatinut ranskalainen työryhmä ei ole ottanut huomioon sitä, että tuore määräys tekee puulämmitteisistä saunoista laittomia, koska niissä ei ole keinoa rajoittaa lämpötilan nousua yli 60 asteen.

Uusi EU-säädös on otettu sisäministeriössä vastaan hämmennyksellä, koska Suomessa suurin osa kesämökkien kiukaista on nimenomaan puulämmitteisiä. Myös omakotitaloissa monet ovat valinneet puulämmitteisen saunan sähkökiukaan sijaan.

– Mihinkään kotien tai mökkien kiusratsioihin ei tulla ryhtymään, koska sellaisiin ei kunnilla olisi resursseja, sisäministeriön hanketiedottaja Antti Nevaportti kertoo.

– Asia alkaa korjautua itsestään sillä, että uusiin mökkeihin saa laittaa vain sähkökiukaita. Se tietenkin pakottaa hankkimaan mökille myös sähköt, mutta toisaalta se lienee muutenkin nykyinen trendi, koska ihmiset haluavat kuitenkin saada mökilläkin kännykät ja tabletit ladattua.

– On myös mahdollista, että prosessia nopeutetaan siten, että puukiukaallisten talojen ja mökkien vakuuttaminen tehtäisiin huomattavasti aiempaa kalliimmaksi, jolloin ihmisillä olisi luontainen halu siirtyä sähkökiukaaseen ja siten takaisin edullisempaan vakuutukseen.

Riittääkö 60 asteen löyly, vai onko uusi direktiivi järjetön? Keskustelua käydään Iskelmän Facebookissa täällä.

EDIT: Kyseinen uutinen on julkaistu aprillipäivänä, joten siitä voi päätellä, kuinka todellisesta uutisesta on kyse.

EU on määräämässä saunojen maksimilämpötilaksi 60 astetta. Uusi direktiivi tekee perinteisistä puulämmitteisistä kiukaista laittomia.

Allikas: EU kieltää puulämmitteiset saunat – mitä tapahtuu Suomen kesämökeille? – Uutiset – Iskelmä