Kohus mõistis alaealist seksuaalselt väärkohelnud mehele pika vangistuse

10.05.2021 Tartu Maakohtu Valga kohtumajas mõisteti täna, 10. mail alaealise suhtes toime pandud seksuaalkuritegudes ja alaealiste väärkohtlemises süüdi 73. aastane meesterahvas, kellele kohus määras karistuseks 7 aastat ja 2 kuud…

Skandaalse Annika Laatsi kogudus käib Eesti riigiga kohut

Skandaalne pastor Annika Laats on saanud kuulsaks Piibli ümbertõlgendamisega homoseksualismi õigekstunnistamise nimel, nüüd aga käib tema valitsetav kogudus ka riigiga kohut. BNS kirjutab: Harjumaal asuv Risti kogudus esitas kassatsioonikaebuse 1959.…

Kohus mõistis eakaaslase tapnud noorukitele pika karistuse

21.04.2021 Tartu Maakohus kuulutas täna, 21. aprillil otsuse, millega tunnistas kolm noormeest süüdi julmal ja piinaval viisil toimepandud mõrvas. Loe otse allikast

Sularahaautomaate rünnanud mehed saadetakse šokivangistuse kandmise järel Eesti riigist välja

PRESSITEADE Pärnu Maakohus 20. aprill 2021 Pärnu Maakohus tunnistas eile, s.o 19. aprillil 25-aastase Ioni Odagiu ja 32-aastase Marin Morari süüdi sularahaautomaatide rünnakus ning mõistis neile karistuseks šokivangistuse ja Eesti…

Viru Maakohus mõistis Alar Sepperni süüdi kelmustes, dokumentide võltsimises ja maksekohustuste varjamises, Olga Kroni süüdi dokumentide võltsimises ja kelmusele kaasaaitamises ning Ksenia Sepperni süüdi kelmuses

PRESSITEADE Viru Maakohus 19. aprill 2021 Viru Maakohus mõistis Alar Sepperni süüdi kelmustes, dokumentide võltsimises ja maksekohustuste varjamises, Olga Kroni süüdi dokumentide võltsimises ja kelmusele kaasaaitamises ning Ksenia Sepperni süüdi…

Kohus vabastas eluaegset vangistust kandva kinnipeetava tingimisi

31.03.2021 Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium asus täna, 31. märtsil seisukohale, et maakohus on teinud kaalutlusvea, kui jättis eluaegset vangistust kandva kinnipeetava, hoolimata teda iseloomustavatest arvukatest positiivsetest argumentidest, tingimisi vabastamata. Loe otse…

Saaremaal kolme inimese surma põhjustanud mees mõisteti süüdi mõrvas

PRESSITEADE Pärnu Maakohus 31. märts 2021 Pärnu Maakohus tunnistas täna 35- aastase Andrese süüdi üldohtlikul viisil kolme inimese mõrvas ning mõistis talle karistuseks 14 aastat vangistust. Karistusaja algust arvestab kohus…

Kohus ei vabastanud Eestis karistust kandvaid sõjakurjategijaid ennetähtaegselt

Tartu Maakohus otsustas jätta Eestis karistust kandva Dragomir Miloševiči ja Milan Martiči neile ÜRO Rahvusvahelise Tribunali otsusega mõistetud vangistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega vabastamata. Loe otse allikast

Harju Maakohus tühistas Aivar Mäe kaebuse alusel tema suhtes tehtud väärteootsuse

PRESSITEADE Harju Maakohus 17. veebruar 2021 Harju Maakohus rahuldas Aivar Mäe kaebuse ja tühistas Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna otsuse väärteoasjas, milles teda süüdistati seksuaalses ahistamises. Loe otse…

Kohtupidamine peab jätkuma ka pandeemiaolukorras, ent ohutusabinõusid tuleb pidevalt täiendada

PRESSITEADE 5.02.2021 Kohtute haldamise nõukoda (KHN) kinnitas seisukohta, et õigusemõistmine peab korrakohaselt toimima ka pandeemia jätkumisel, kuid selleks, et kohtuasjade arutamine oleks piisavalt ohutu, tuleb viiruse levikut ennetavaid meetmeid pidevalt üle…