Haaberstis tunnustati linnaosa haridustöötajaid

Haabersti linnaosavalitsus kuulutas jaanuaris välja tunnustuskonkursi, et vabariigi aastapäeva eel tunnustada linnaosa haridustajaid. Tunnustuskonkursile esitati kuues kategoorias 71 taotlust, mille seast valis komisjon välja parimad.

Haabersti linnaosavanema ülesannetes olev linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et tunnustuskonkurssi on linnaosas korraldatud juba mitmeid aastaid ning traditsiooniliselt on sel puhul toimunud ka vastuvõtt, kuid seoses piirangutega tuli seekord tunnustusauhinnad üle anda personaalselt ning i ohutusmeetmeid järgides. ”Haabersti linnaosas on 5 kooli ja 10 lasteaeda, kus tab üle 700 haridustaja. Seoses koroonaviiruse levikuga on keeruliseks kujunenud õppeaastal tulnud uute õppimisvõimalustega kohaneda nii hariduströötajatel, lastel kui ka evanematel,” ütles Siljanov.

Haabersti linnaosa tunnustuskonkursiga sooviti tunnustada neid haridusvaldkonna tajaid, kelle on olnud tähepelanuväärne ja oluline Haabersti lastele ja noortele. „Vaatamata väljakutseterohkele aastale on Haaberstis kriisiolukorraga hästi toime tulnud nii lasteaia- ja koolijuhid, õpetajad kui ka õpilased,” rääkis Siljanov ning lisas, et valikut tublide haridustajate vahel teha oli väga raske, sest väkaid kandidaate oli palju. ”Ma soovin siiralt tänada i linnaosa haridustajaid, et te aitate kaasa meie linnaosa laste ja noorte kujunemisele,” jätkas Siljanov.

Haabersti aasta haridusjuhi tiitli pälvis a Mustjõe Gümnaasiumi direktor Olga Barabaner. Barabaner on Mustjõe Gümnaasiumi direktor alates 2013. aastast. Tema juhtimisel on kool märgatavalt muutunud – tüüpilisest vene koolist on tänaseks saanud Euroopa ühisväärtustel põhinev venekeelne kool Eestis. Olga on kaasaaegse le lähenemisega koolijuht. Ta lähtub alati eelkõige õpilaste vajadus. Viimase aasta jooksul on koolis toimunud tõeliselt suured muudatused. Selle krooniks peetakse käimasolevat koolikompleksi rekonstrueerimist. Ehitus põhineb suurelt osalt Olga Barabaneri visioonile uuest koolist. Koolist suure tähega, mitte ainult koolimajast. Olga on innustunud Rohelise Pöörde läbiviija. Kooli on planeeritud konteineraiad, minikasvuhooned ja putukamajad kooli õuele – seda e mitte dekoratiivsetel eesmärkidel, vaid selleks, et ed saaksid maast madalast aru, et see on osa meie maailmast.

Haabersti aasta staažikas õpetaja on Haabersti Vene Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ülle Kõllo. Tema d iseloomustavad kõrge professionaalne tase, loominguline suhtumine igasse tundi, õpetamise meetodite ja vormide mitmekesisus ning omapärasus ja õppematerjali uudsus. Ülle tunnid on alati hoolikalt ette valmistatud ning haaravad õpilasi oma huvitavate ülesannetega. Karismaatilise isiksusena on ta populaarne nii õpilaste kui ka kolleegide hulgas.

Haabersti aasta parim lasteaiaõpetaja on a Nurmenuku lasteaia sõimerühma õpetaja Meelika Jüs. Meelikale on südamelähedased just kõige pisemad. Meelika on väga sõbralik, vastutustundlik ning loominguline. Kõige olulisemaks peab ta lastega hea kontakti loomist, et sooviks lasteaeda tulla, seal olla ning evanemad hakkaksid õpetajaid ja lasteaeda usaldama. Kuna alla 3 aastaste laste püsivus on väga lühiajaline, siis tuleb neile pidevalt pakkuda midagi, mis lastele põnev ja kaasahaarav oleks. Meelika on loonud toapõrandale ralliradasid, andnud lastel esimesi teadmisi robootiliste vahendite kohta, valmistanud koos lastega u ning toonud rühma akvaariumisse vihmaussid, kelle toimetamisi lastel põnev jälgida on.

Haabersti parim õpetaja abi on a Lasteaias Vikerkaar tav Gisela Valgemäe. Gisela Valgemäe on tanud õpetaja abina a Lasteaias Vikerkaar 17 aastat. Ta on väga hea suhtleja ning leiab alati kiirelt ühise keele nii laste, evanemate kui ka kolleegidega. Ta on sõbralik, abivalmis ning energiline. Teda iseloomustab suur soov tegeleda lastega. Gisela ulatab alati oma abistava käe õppekäikude organiseerimisel ja läbiviimisel. Samuti toetab ta aktiivselt laste kokandus- ja aiandustegevusi ning võtab osa nii lasteaia kui rühmasises üritus.

Haabersti aasta parima kooliõpetaja tiitli pälvis a Õismäe Gümnaasiumi keemia- ja geograafiaõpetaja Airi Nurk. Airi on tanud a Õismäe Gümnaasiumis alates 2004. aastast. Lisaks keemiale ja geograafiale õpetab ta ka loodusõpetust ja inimeseõpetust ning gümnaasiumis turismigeograafia valikkursust. Klassijuhatajana on Airi mõistev, kannatlik ja järjekindel. Õpilased usaldavad ja hindavad teda väga. Airi püüab õpilastes kasvatada hoolivust, koolikiusamise märkamist ja takistamist. Õpilased hindavad ka tema pühendumust oma le, põhjalikkust ning tähelepanelikkust. Ta on alati valmis nõu ja jõuga abiks olema. Airi on innovaatiline õpetaja. Kolleegid hindavad Airi koosvalmidust, tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist. Ta teeb oma d südamega ja temast võetakse eeskuju. Airi on kindlasti üks neist õpetaja, kellele on kooli reaal- ja loodusharu õpilaste hulgas nii populaarne.

E-õppe innovatiivne projekt on a Õismäe Vene Lütseumi korraldatud “Haabersti sõbralik robootikaturniir”. See on seni esimene ja ainus robootikaturniir Eestis, kus õpilased lahendasid robotitega ülesandeid s. Kohtkud kontrollisid mitte ainult ülesannete lahendamist robotitega, vaid ka programmide koode, nende ökonoomsust, sihipärasust, samuti andurite kasutamist. Pidulik turniiri avamine oli GoogleMeet ksekkonnas ning kogu turniiri vältel said õpilased kohtkelt videosilla tuge. Esimest korda toimus turniir paralleelselt nii eesti kui vene keeles.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: