Peagi algavad Tondiraba pargi ehitustööd

Märtsis algavad ehitusd l asuva Tondiraba pargi rajamiseks, töid teostab a Teede AS. Pargist saab pealinna suurim puhkeala, kus oma koht on nii inimestel kui ka loodusel.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et rajatava Tondiraba pargi näol on tegemist kaalse rohe- ja puhkealaga, mis pakub rikkalikke võimalusi eri põlvkondadele tervise edendamiseks ja vaba aja veetmiseks värskes õhus. „Nii luuakse parki võimalused meeskondlike ja individuaalspordialade harrastamiseks, rajatakse mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada ja koerte jalutusväljakud. Niisamuti on mõeldud jalgratturitele – parki tuleb mugav taristu jalgrattaga sõitmiseks ja maastikurada ning lisaks saab seal olema ka ainulaadne ekstreemspordi ala,“ märkis Kõlvart. „Rajatakse liuväli, kus suvisel aastaajal saab tegeleda teiste spordialadega. Metsa läbivad jalgrajad aga võimaldavad jõuda otse ühest pargi osast teise.“

Kunagine raba on pikalt olnud inimtegevusest tatud, mistõttu on sellest kujunenud ülipõnev ja omanäoline mitmekesine roheala. Tondirabas on esindatud väga palju erinevaid kasvukohti ja biotoope: veesad, soisemad, kõrkjatesse kasvanud alad, mustiksa riba, hermaalikud- ja metsakooslused. Teadlased on tõestanud, et elurikkus Maal väheneb kiiresti ning aina vähemaks jääb ka loodusliku ega paiku linnades, samas on need puhkepaigaks inimestele ning pelgupaigaks looma-, taime- ja putukaliikidele. Nii tuleb Tondiraba poollooduslikku ala vaadata kui looduse reservuaari, mis pakub pealinna tihedaimalt asustatud asumis l pelgupaika linnaloodusele, andes ka inimestele võimaluse olla looduses.

Pargi rajamise käigus ehitatakse välja 25 661 m2 ulatuses kõnniteid, lisaks koorepuru ja graniitsõelmetega kaetud teed 10 243 m2 ulatuses. Erinevaid niidulappe rajatakse 7575 m2, eraldi niidualasid 20 110 m2, märgasid niidualasid 1051 m2 ja kasvumuru alasid 8570 m2 ulatuses. Pargi lõunapoolses osas rajatakse olemasolevate veesade kohale tõstetud teed.

Lisaks teedele ja konstruktsioonidele ehitatakse välja tänavavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, teostatakse maastikukujundustöid, paigaldatakse liikluskorraldus- ja vahendeid. Rajatakse kümme eraldi väljakut, seal hulgas jääväljak, rannavõrkpalli väljak pumptrack, skatepark ja maastikurattarada.

Tondiraba pargi ehitusde tellijaks on a Keskkonna- ja Kommunaal, projektdokumentatsiooni koostas Roadplan OÜ, ehitustöid teostab a Teede AS. Ehitusde lepinguline maksumus on ca 6,7 miljonit eurot. Ehitusde lepinguline tähtaeg on august 2021.

Ehitusde ajal jäävad olemasolevad pargi kergliiklusteed liiklusele avatuks, kuid esineda võib tisi piiranguid. Jälgida tuleks tisi liikluskorraldusvahendeid.

Milline näeb välja ja mis võimalusi pakub tulevane Tondiraba park, saab lähemalt näha videost.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: