Tallinn suurendab restaureerimistoetusi

toetab kultuurimälestiste, linna muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Samuti toetab linn hoonete konserveerimist, restaureerimist ning algsel kujul taastamist.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on restaureerimiste korras sel aastal muudatusi, et laiendada seni kehtinud võimalusi.

„Sellest aastast on miljööväärtuslike ehitiste kohta võimalik esitada restaureerimise taotlus, mis hõlmab korraga i hoone ajaloolise välise restaureerimistöid. Samuti on varasemaga võrreldes suurenenud te kogueelarve, mis tänavu ulatub 300 000 euroni,“ ütles Novikov. „Ühe objekti e maksimaalne suurus on 25 000 eurot ja t makstakse k 75 protsenti toetatava restaureerimis maksumusest.“

Võrdluseks: 2017. aastal oli restaureerimiste eelarve kokku 90 000 eurot, mis suurenes 2018. aastal 200 000 eurole, 2019. aastal 225 000 eurole ja mullu 250 000 eurole.

Objekti restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse, taotlus saab hõlmata objekti mitme osa restaureerimistöid. Juhul kui kinnistul on mitu restaureeritavat objekti, siis võib esitada nende objektide restaureerimiseks ühe taotluse. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust.

Muudetud on ka dega alustamise ajalist piirangut. Kui varem oli lubatud dega alustada alles pärast e taotluse ldamise e tegemist, siis sellest aastast on võimalik alustada dega ka pärast taotluse tähtajaks esitamist.

See annab e taotlejatele paindlikkuse, et ise tada, kas nad soovivad dega alustada kohe pärast e taotluse esitamist või oodata ära , kas nende taotlus ldatakse või mitte. Enne t dega alustades peab taotluse esitaja samas arvestama võimalusega, et tema taotlus võib jääda ldamata.

Linnaplaneerimise Amet võtab restaureerimise taotlusi vastu alates 1. märtsist, taotlusi saab esitada 5. aprillini 2021. Taotlusi saab esitada projekti- ja tegevuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas aadressil https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus

Täpsem info on leitav a lehelt aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Restaureerimistoetus-2

Fotod Salme 21 majast enne ja pärast restaureerimist. Restaureerimise abiga restaureeriti hoone esifassaad 2020. aastal, hoone kolm ülejäänud fassaadi restaureeriti 2019. aastal.

Salme_21_DSC8884_2019 kevad.jpg
Salme_21_DSC8884_2019 kevad.jpg
Salme-21-parast.JPG
Salme-21-parast.JPG

Loe otse allikast

%d bloggers like this: