Edelaraudtee juht: samatasandiliste raudteeülekäikude aeg on läbi

as Liiva jaama piirkonnas algasid 15. veebruaril 2021 ulatuslikud ehitustööd, et suurendada piirkonnas raudteet. Tööd kestavad k selle aasta oktoobri lõp.

Ehitustöödega kaasnevad tised liikluskorralduslikud muudatused ning keskmisest suurem müratase. Edelaraudtee juhi Rain Kaarjase sõnul tuleks arvestada, et alates Valdeku ülesõidust k mnt ülesõid toimuvad ehitustööd tavad liikumist raudtee piirkonnas. „Seetõttu soovitame raudtee ületamisel varuda rohkem aega ning palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist tavalisest suurema ehitusmüra eest, mida võib esineda ka öisel ajal,“ ütles Kaarjas.

Tööde käigus moderniseeritakse jaama liiklusjuhtimissüsteem, paigaldatakse uued foorid, uuendatakse jaamateed, rekonstrueeritakse -Väikse ja Liiva jaama vaheline raudteelõik ning e huvides tarastatakse raudtee -Väiksest k Valdeku tänava ristmik.

„Kuna peale uute reisirongide soetamist tihendatakse liiklusgraafikut a- lõigul 3-4 rongipaari võrra, siis on taristu uuendamine ja täiendavate meetmete tuselevõtt suure asustusega alal hädavajalik,“ põhjendas Kaarjas.

Ühtlasi rajatakse tööde käigus Liiva jaama jalakäijate tunnel, et võimaldada raudteed ületada turvaliselt. Ehitustööde ajal toimub raudtee ületamine mööda tist ületuskohta ning on reguleeritud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Samaaegselt likvideeritakse Rulli tänava samatasandiline raudteeülekäik, mis on sellisel kujul jalakäijatele ohtlik.

„Kaugem eesmärk on viia kogu raudteeületus as eri tasanditele, sest selline lahendus tagab täieliku e. Veerenni ületuskohas üle-eelmine aasta toimunud traagiline õnnetus oli selgeks signaaliks, et samatasandiliste raudteeülekäikude aeg on läbi. Seda saab lubada vaid kohtades, kus jalakäijatele antakse lähenevast rongist märku mitme tehnilise vahendiga, nagu foorid, tõkkepuu ning helisignaal,“ selgitas Edelaraudtee juht.

Raudtee-ehitustöid teostab Liiva jaamas OÜ Go Track, raudteetunnel valmib Edelaraudtee ning a Keskkonna- ja kommunaali ning SA Eesti erajad koostööna terviseradade projekti raames. Kergliiklustunneli rajamise lepinguline tähtaeg on oktoober 2021.

Foto: Visualhunt.com

Loe otse allikast

%d bloggers like this: