Algavad projekteerimistööd Peterburi tee rekonstrueerimiseks

a Keskkonna- ja Kommunaalamet allkirjastas ühispakkujate T-Model OÜ ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ-ga võtulepingu Peterburi tee rekonstrueerimise projekteerimisdeks.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on projekti peamiseks eesmärgiks muuta Peterburi tee liiklejatele ohutumaks ning tõsta tee läbilaskvust. „Remont tuleb põhjalik – kavas on rekonstrueerida Majaka tänava ja Väo liiklussõlme vaheline lõik, kuhu luuakse senisest ohutumad, atraktiivsemad ja mugavamad liikumisvõimalused nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Smuuli tee ja Peterburi tee ristmik ehitatakse eritasandilisena, mis on kindlasti hea sõnum autojuhtidele, kuna sellega paraneb tee läbilaskevõime,“ selgitas Klandorf. „Soovime , et loodav projektlahendus panustaks tervikliku tänavaruumi kujundamisele, seal hulgas on olulisel kohal ka linnahaljastus.“

Peterburi tee rekonstrueerimise projekt koostatakse kaheks ehitusetapiks. Esimese etapi (lõigul Väo liiklussõlmest Vahuri tänavani) projekteerimiseks on aega 10 kuud, kogu projekt peaks valmima 14 kuuga. Projekteerimis maksumus on 1,05 miljonit eurot.

Projektlahendus peab tagama rajatise kasutatavuse ja sobivuse keskkonda ning lähtuma eelkõige liikleja ohutusest. Samuti peab see võimaldama rajatise korrashoiuks kasutatavate vahendite võimalikult säästlikku ja otstarbekat kasutamist tulevikus.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: