Kohus tagastas Tartu linna kaebuse tselluloositehase eriplaneeringu algatamise kohta

13. ju 2018

linn vaidlustas Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korralduse, millega tati algatada ja maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonna strateegiliseks hindamiseks. a Haldus tagastas täna linna kaebuse läbivaatamatult kuna kohtu hinnangul puudub linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: