Ringkonnakohus: elamisloa mitteandmine samasoolisele registreeritud kooselupartnerile on põhiseadusega vastuolus

17. september 2018

Ringkonna tunnistas tänaste tega välismaalaste e ega vastuolus olevaks osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis konnaelu elamiseks. Ringkonna edastas e Riigikohtule, kelle pädevuses on tada evastase esätte kehtetuks tunnistamine.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: