Kohtunik Andra Pärsimäe sulest ilmus hagimenetluse raamat

4. veebruar 2019

Täna us ringkonnakohtk Andra Pärsimäe sulest u „Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine“ neljas ja täiendatud trükk.

Neljandas trükis on varasemale lisandunud üle 200 viite 1. juulist 2016 k 1. septembrini 2018 tehtud Riigikohtu lahenditele, mida tsiviilkohtumenetluse tiku kommentaarid ei kajasta. Raamatu lõpus on juhendmaterjalid – haginäidis, hagi ja kostja vastuse sisu- ja vorminõuetele vastavuse tabelid, teemapõhine riigikohtu lahendite loend ja äärenumbritega seostatud mahukas märksõnastik.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: