Kohtunike täiskogul moodustati kohtunike eetikanõukogu

11. veebruar 2019

Reedel toimunud kohtke täiskogu tas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtke eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtkkonna sisese eetika. Eetika on nõuandev kogu, kuhu kohtkud saavad pöörduda igapäevaelus ja -s tekkivate eetiliste dilemmade puhul.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: