Mida on tegelikult vaja selleks, et USA president tuumarünnakut alustada saaks?

 

Tuumakohvrit kandev adjutant sõidab alati presidendiga samas liftis, elab samal hotellikorrusel ja teda kaitsevad samad salateenistuse agendid. Puhuks, kui president pole võimeline käske jagama, on olemas ka teine, asepresidendile tamiseks mõeldud tuumakohver.

Sõjanduskantselei eksjuhataja Bill Gulley u “Breaking Cover” („Avalikukstulek“) osutusel sisaldab presidendi iportfell nelja asja.

Portfellis on:

* must rünnakuvariantide nimekirjaga,

 
 

* 7,62 x12,7 sentimeetrine kaart kinnitusšifritega, mille abil president saab oma isikut tõendada,

* nimekiri tuumavarjendi, kuhu president saab varjuda,

* iolukorrast teavitamise süsteemi (ingl Emergency Alert System) tamise juhend.

Ehkki tuumarünnakut alustada soovivad sõjaväeohvitserid on tatud tama kahekaupa ning tuumaraketi väljatulistamine nõuab mõlema ohvitseri nõusolekut, pole presidendi tegevusele selliseid piiranguid kehatud.

Suur osa tuumarünnaku-käsu andmise protsessist on salastatud, kuid president Obama alluvuses strateegilise väejuhatuse komandörina teeninud õhujõudude erukindral Robert Kehler selgitas, et süsteem hõlmab kolme tasandit ettevaatusabinõusid, mis peaksid tagama, et iga käsk on nii lik kui ka proportsionaalselt kohane.

Ehkki põhilik voli anda käsk mingisuguse tuumasõjalise operatsiooni alustamiseks on ainult presidendil, hõlmab tuumate langetamise protsess Kehleri sõnul presidendi ja võtmetähtsate tsiviil- ja sõjaväejuhtide vahelist olukorra hindamist, hinnangute korduvat läbivaatamist ja konsultatsioone, mille järel kaitsejõud viimaks presidendi käske täide viima asuvad.

Ka strateegilise väejuhatuse komandör kindral John Hyten on selgitanud, mis hakkaks juhtuma juhul, kui talle antaks käsk alustada tuumarünnakut.

„Ma annan presidendile nõu,“ rääkis Hyten. „Tema ütleb mulle, mida teha, ja arvake ära, mis saab siis, kui ta nõuab midagi evastast? Mina ütlen siis: „Härra president, see on evastane.“ Arvake ära, mis tema selle peale teeb? Ta küsib: „Aga mis oleks lik?“ Ja me tame välja hulga viise, kuidas sõltuvalt valmisolekust konkreetsele situatsioonile reageerida, ja nii see asi käibki.“

Allikas

%d bloggers like this: