Sõnade tähendus muudab maailmataju

Vaeva nägemine või naabri tundmine ei ole pelgalt huvitavad väljendid, vaid aitavad meil ka aru saada sellest, kes me oleme, leiab Ülikooli eesti ja -ugri keeleteaduse nooremteadur Mariann Proos.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: