Soome koroonaäpp muudetakse ühilduvaks teiste ELi riikide sarnaste äppidega

Soome äpp Koronavilkku muudetakse ühilduvaks teistes i riikides ja Šveitsis välja töötatud rakendustega. Nakatumisest teatamisel saab Koronavilkku taja saata teavet võimaliku kokkupuute kohta ka teises riigis välja töötatud rakenduse tajale ja saada teavet tema võimaliku kokkupuute kohta teise riigi rakenduse tajalt.

Nakkushaiguste seaduse muudatused näevad ette isikuandmete töötlemise seoses infosüsteemi iülese tamisega.

Koronavilkku äpi ühilduvus teistes i/ EMP riikides ja Šveitsis välja töötatud rakendustega võimaldab e nakkuse ahelate tõhusamat katkestamist ja takistada epideemia levikut isegi siis, kui rakenduse tajad liiguvad osalevate riikide vahel. Praegu on ühilduvusvõimega nud Saksamaa, Itaalia, Iirimaa, Hispaania, Läti, Horvaatia, Taani, Holland ja Poola.

Seadus sätestab isikuandmete tamise eesmärgi, isikuandmete edastamise mõne teise i/ EMP riigi või Šveitsi määratud riigiasutusele või ametiasutusele, et jõuda isikuteni, kes võisid olla kokku puutunud ega, ja taja nõusoleku.

Koronavilkku taja tab seetõttu ise, kas soovib osaleda iüleses teabevahetuses. Isikut tuvastamata teavet pakutakse turvalise ühenduse kaudu, mille on välja pakkunud ja edastanud Euroopa Komisjon.

Ühilduvusvõime algab rakenduse uue versiooniga, mis tuleb välja pärast kolmekuningapäeva (6. jaanuar)  2021. aastal.

Vastav seadus jõustub 1. jaanuaril 2021. Samal ajal pikendatakse seaduse kehtivust 31. detsembrini 2021.

The post Soome koroonaäpp muudetakse ühilduvaks teiste ELi riikide sarnaste äppidega appeared first on eestinen.
Loe otse allikast

%d bloggers like this: