Tallinna sotsiaalvaldkonnas keskenduti tänavu peamiselt eakatele ja lastele

a sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas viidi lõppeval aastal ellu uuendusi eakate ja erivajadustega inimeste toimetuleku parendamiseks, arendati laste asendushooldusteenust ning käivitati i teenus.

a abilinnapea Betina Beškina märkis, et kuigi lõppev aasta on olnud tulvil keerukaid väljakutseid, saab esile tuua ka mitmeid kordaminekuid. „Linn on aastate jooksul oma elanike sotsiaalse turvalisuse loomisesse palju panustanud ning samamoodi ka sellel aastal, mil inimeste toimetulekule on oma tingimusi esitanud koroona. Oleme jätkanud sotsiaalteenuste arendamist ja nende kättesaadavuse parandamist, lähtudes oma sihtrühma vajadustest ja ootustest. Hea meel on selle üle, et oleme saanud raskel ajal toetada eeskätt neid, kes seda kõige rohkem vajavad – eakaid ja erivajadustega inimesi ning i,“ rääkis Beškina.

Parandamaks õendusabi kättesaadavust eakatele inimestele, kes üksi enam toime ei tule, algas tänavu uue korpuse ehitamine Iru hoolde juurde. Uude hoonesse rajatakse statsionaarse õendusabi üksus ning kohad dementsuse diagnoosi saanud inimestele. Abi saavad inimesed, kelle tervislik seisund või hooldusvajadus nõuab ööpäevaringset jälgimist. Moodsa hooldustehnikaga varustatud hoonesse tuleb kolme osakonna peale kokku 100 voodikohta. Õendusabi korpus avatakse veidi enam kui aasta pärast.

Mõeldud on ka oma s elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit tavatele inimestele, kelle iseseisva toimetuleku parandamiseks võimaldab linn isikliku abistaja teenust. Tänavu kasvas teenuse saajate hulk 14 võrra ning tuleval aastal on is osutada teenust juba sajale tõsise nägemis- või liikumispuudega inimesele.

Eelkõige liikumis-, nägemis-, kuulmispuudega inimeste ning liikumisraskustega eakate abistamiseks avati augustis ka a Ligipääsetavuse Infosüsteem, mis annab ülevaate ligipääsetavusest eri objektide juurde. Infosüsteemist on kindlasti teistelegi linlastele, näiteks evankreid tavatele evanematele.

Novembris alustati as ibrigaadi teenuse osutamisega, millega aidatakse nädalavahetusel ehk reedest pühapäevani ja riigipühadel ägedate tervishäiretega i es 0-8 eluaastat. Esialgu pilootprojektina käivitunud i teenus on ennast juba tõestanud ning see jätkub ka tuleval aastal. Projekti koordineerib SA Tallina Laste.

Uuendusi viidi läbi veel laste asendushoolduse valdkonnas. Alates 1. juulist tõsteti hoolduspere vanema versaaltoetust e perre tulemise esimesel kolmel kuul, lisaks kaetakse asendushooldusel olevate laste täiendavaid kulutusi. Suurendati ka tuge asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatele noortele.

Kevadise eriolukorra ajal kehtestas linn täiendavad sotsiaaltoetused, millega toetati eriolukorrast tingituna töötuks jäänud või majandusraskustesse sattunud abivajavaid linlasi ja nende peresid. Ühe meetmena jagati juulis ja augustis raskustesse sattunud peredele toidupakke, abi said paljuelised pered, üksi i kasvatavad vanemad ja vanemad ning lastega pered, kus vanemad jäid hiljuti töötuks. Toidupakkide saajate hulk kasvas kolme nädalaga märgatavalt – kui esimesel nädalal jagati 522 toidupakki 231-le perele, siis kolmandal juba 1469 toidupakki 704-le perele. Toimetulekutoetust maksti aasta esimese seitsme kuu jooksul 1915 leibkonnale, mis oli 254 võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Tänavu toetust saanud leibkondade arv hakkas kasvama alates aprillist, mis näitab selgelt koroona mõju.

Septembris avas pärast põhjalikke renoveerimistöid oma uksed üks a Vaimse Tervise Keskuse üksustest – Stroomi maja (pildil). Uuenenud majas pakutakse toetatud elamise teenust kroonilise psüühikahäirega inimestele, kes vajavad haigusest taastumiseks ja igapäevaseks toimetulekuks professionaalset tuge.

Stroomi maja avamine_foto Albert Truuväärt_0.jpg

Loe otse allikast

%d bloggers like this: