Tallinna kommunikatsiooniteenistust asub juhtima Kirsti Ruul

a linna nimetas täna a Strateegiakeskuse linna kommkatsiooniteenistuse direktori ametikohale Kirsti Ruuli alates 1. jaanuarist 2021.

Kommkatsioonidirektori leidmiseks toimus avalik konkurss ja ametikoha täitmiseks moodustati valikukomisjon. Ühtekokku osales konkursil 16 kandidaati, neist viis kandidaati valiti teise vooru ja paneelvestlusele kutsuti neli kandidaati. Valikukomisjonis osutus parimaks kandidaadiks Kirsti Ruul.

Täna kommkatsioonidirektoriks kinnitatud Kirsti Ruuli sõnul on a arengustrateegia elluviimiseks ja rohelise linna visioonini jõudmiseks linna ülesanne luua tingimused, olla eestvedaja, teerajaja, toetaja, innustaja ja keskkonna aktiivne kujundaja. „Praegusest olukorrast rohelise linna ambitsioonika visioonini jõudmiseks tuleb kõige rohkem tada mõtteviisi ning selle võti peitub kommkatsioonis,“ nentis Ruul. „Ühtlasi peegeldab kommkatsiooni elanike kaasalöömine linnaelu kujundamisel ja linnaorganisatsiooni oskus kogukonnaga d teha.“

Kirsti Ruulil on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli ja soome-ugri filoloogias, hetkel õpib Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas strateegilise juhtimise magistriõppes. Ruulil

on pikaajaline kogemus kommkatsiooni valdkonnas, ta on tanud kommkatsioonijuhina riigiasutustes, kohalikus omaes ning erasektoris, muuhulgas Siseministeeriumis, julgestuss ning Politsei-ja Piirivalveametis, samuti olnud PR Partner OÜ asutamise juures. Viimasel aastal on Kirsti Ruul tanud a Linnakantseleis kommkatsioonijuhina ning toetanud muudatuste juhtimist ning a reformi.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: