Uuring: Eesti teadus on võrdõiguslikkusest kaugel

Endiselt kehtib reegel: mida madalam iaste, seda suurem on naiste osakaal ning vastupidi. Ametikohtadega seotud formaalsed nõuded võivad küll näida võrdsed, ent võimalused võrdsed ei ole. Nii tuleb välja Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusute keskuse (RE) vastvalminud ust, mis väidab, et soolise võrdlikkusega seotud probleemide tmist pärsib meritokraatlik suhtumine ning enesetsensuur.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: