Uus loodav viidasüsteem teeb Tallinnas liikumise lihtsamaks ja põnevamaks

Tallinna Strateegiakeskus ja Eesti Kunstiakadeemia allkirjastasid kokkuleppe, mille raames tatakse välja Tallinna ühtse viidasüsteemi kontseptsioon.

Uus viidasüsteem luuakse jalakäijate, ratturite ning erivajadustega tajate vajadusi silmas pidades. Viitade eesmärgiks on hõlbustada Tallinna elanike ja külaliste liikumist linnaruumis ning lisaks aitavad need pakkuda positiivset ning terviklikku linnaruumi-kogemust. Uued viidad aitavad avastada nii traditsioonilisi kui ka vähemtuntud vaatamisväärsusi ja teekondi.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul vajavad viitasid nii linna külalised, kuid kindlasti ka tallinlased oma linna avastamiseks. „Tallinna viidasüsteem vajab uuesti läbi mõamist. Olemasolevad viidad ei moodusta ühtset tervikut, mistõttu ei kujune nende põhjal selgeid liikumistrajektoore ning visuaalselt on need kohati aegunud,“ ütles Riisalu. „Rahvusvaheline praktika on tõestanud, et läbimõeldud viidasüsteem on muutnud linnad avatumaks. Näiteks on oluliselt kasvanud jalgsi ja jalgrattaga liikumine, paranenud pääsetavus erivajadustega inimestele ning paranenud linna erinevate kondade sidusus. Ühtlasi on kasvanud kultuuriasutuste külastatavus ja te käive.“

Viidasüsteemi sisulise kontseptsiooni väljatamine põhineb tajate uurimisel, erinevaid osapooli kaasaval koosloomel, ja professionaalselt läbi viidaval disainiprotsessil. Linnaelanikud ja Tallinna sõbrad saavad juba täna ideekorje kaardile märkida oma lemmikkohad või head kohtumispaigad linnas. Linnaruumi tajate uurimisel lähtutakse kvalitatiivse meetodi, näiteks räägitakse inimestega nende liikumisharjumus, teekondadest ja ruumikogemusest ning viiakse läbi linnaretki.

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaani Kristjan Mändmaa sõnul on Eesti Kunstiakadeemia poolt projekti kaasatud spetsialistid ja üliõpilased mitmest erinevast valdkonnast – disainiantropoloogid, muinsuskaitsjad, urbanistid, graafilised ja tootedisainerid. „Kooli eesmärgiks on disainiõppe arendamine läbi avaliku sektoriga tehtava . Üliõpilastele pakutakse võimalust omandada reaalelulist kogemust ja saada protsessi käigus kaalseid praktilisi kogemusi. Oluline on toetada erinevate kompetentside sünergiat: disaini kaasamist uurimis läbiviimisel ning uurimis kaasamist disainiprotsessi,“ rääkis Mändmaa.

Tallinna linnakantsler Kairi Vaher tõdeb, et linna eesmärgiks on rakendada multidistsiplinaarset lähenemist linnaruumi ja liikumiskorralduse arendamisel. „Soovime nüüd ja tulevikuski rakendada üha rohkem kaasaegseid koosloomeprotsesse linnaruumi arendamisel. Nii kutsume ka viidaprojekti panustama erinevaid Tallinna linnaruumi arendamisega tegelevaid organisatsioone, ühendusi ja linnaelanikke,“ sõnas Vaher.

Tallinna viidasüsteemi sisulise kontseptsiooni on ettevalmistav etapp enne viitade teostamisele ja paigaldamisele suunatud hangete väljakuulutamist.

Juuresolev foto on illustratiivne


Loe otse allikast

%d bloggers like this: