Anekdoodid

Kes on kes sõjaväes?

KINDRAL: hüppab vabalt üle kõrghoonete, on kõvasti tugevam kui vedur, kiirem kui kuul, kõnnib vee peal ja nõustab Jumalat.

KOLON: hüppab vabalt üle madalamate majade, on võimsam kui vedur, kiire kui kuul, kõnnib vee peal, kui tuul pole liiga tugev, ja suhtleb Jumalaga.

KOLONLEITNAMT: hüppab hoojooksu ja tugeva tuule abil üle madalamate majade, on peaaegu sama tugev kui vedur, kiire kui vibunool, kõnnib vee peal sisebasseinides, räägib Jumalaga, kui selleks on luba antud.

MAJOR: pingutustega suudab hüpata üle madala hüti, jääb jõus alla vedurile, oskab tulistada, ujub hästi, Jumal võtab teda aegajalt jutule.

KAPTEN: teeb edusamme hoone üle hüppamisel, jõus jääb ilmselgelt alla vedurile, suudab mõnikord käsitseda relva endale viga tegta, oskab koera ujuda, räägib loomadega.

LEITNANT: jookseb peaga vastu seina, tunneb veduri ära kahel juhul kolmest, laskemoona talle ei anta, suudab vee peal püsida, kui on eelnevalt instrueeritud, räägib veega.

NOOMLEITNANT: komistab lävepakul, kui proovib majja siseneda, proovib aeg-ajalt kägu jäljendada, tulistab iseend veepüstolist, mõmiseb omaette.

ALLOHVITSER: tõstab majad üles ja kõnnib nende alt läbi, lööb vedurid rööbastelt maha, püüab kuule hammastega ja närib neid, paneb oma pilguga vee jäätuma. TEMA ONGI JUMAL!!!

%d bloggers like this: