Urantia Raamat: Raamatu osad

Urantia Raamat

Avaleht | Raamatu osad | Kirjade pealkirjad | Raamatu sisukord

Raamatu osad

I OSA
Keskne universum ja superuniversumid

Esitanud Superuniversumi Isiksuste Uversa Korpus Orvontoni Päevilt Vanade volitusel.

II OSA
Kohalik universum

Esitanud Kohaliku Universumi Isiksuste Nebadoni Korpus Salvingtoni Gabrieli volitusel.

III OSA
Urantia ajalugu

Käesolevad kirjad on esitanud Kohaliku Universumi Isiksuste Korpus Salvingtoni Gabrieli volitusel.

IV OSA
Jeesuse elu ja õpetused

Selle osa kirjad on esitanud kaheteistkümnest Urantia keskteelisest koosnev ilmutuskomisjon, kelle tegevust juhendas Melkisedekist juht.
Jutustuse aluseks olevad andmed on saadud teiseselt keskteeliselt, kes oli omal ajal seatud apostel Andrease üleinimlikuks kaitsjaks.